dnes je 23.4.2024

Útok na majetek zaměstnavatele z pohledu pracovního práva a judikaturyGarance

26.7.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Karolina Konečná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze zákoníkem práce aprobovaných důvodů rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele je porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Přehled judikatury trochu jinak - Neomluvená absence jako důvod pro okamžité ukončení pracovního poměruGarance

30.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Častá a opakující se otázka personalistů: Kolik dnů neomluvené absence zaměstnance stačí k tomu, aby s ním zaměstnavatel oprávněně rozvázal pracovní poměr okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem? Tři? Čtyři? Pět? V praxi se…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Skončení pracovního poměru 4: výpověď a okamžité zrušení pro porušení povinnostiZáznam

17.8.2020, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:38

Objasnění pravidel rozvázání pracovního poměru výpovědí a okamžitým zrušením pro porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. Seminář upozorní na kritická místa, kvůli kterým zaměstnavatelé často prohrávají soudní spory, a nabídne praktické…

Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Skončení pracovního poměru 3 - výpověď pro nesplňování požadavků, předpokladů a neuspokojivé pracovní výsledkyZáznam

7.7.2020, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:36

Vysvětlení podmínek rozvázání pracovního poměru na základě výpovědních důvodů uvedených v § 52 písm. f) zákoníku práce. Tyto výpovědní důvodu nejsou v porovnání s jinými často uplatňovány, dochází zde také k případům záměny výpovědního důvodu. Seminář bude…

Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Zpracování osobních údajů v personální praxi a monitoring zaměstnancůZáznamGarance

8.6.2020, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:29:58

Získání orientace v uplatnění pravidel ochrany a zpracování osobních údajů při vedení personální a mzdové agendy a řízení lidských zdrojů. Každý zaměstnavatel je správcem osobních údajů, zpracování osobních údajů je nedílnou součástí personální a mzdové…

Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Možnosti ochrany práv zaměstnavatele při kontrole ze strany inspekce práceZáznam

6.12.2019, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:55

Vysvětlení základních pravidel ovlivňujících právní postavení zaměstnavatele jako kontrolované osoby v souvislosti s kontrolou vykonávanou ze strany orgánů inspekce práce. Seminář bude zaměřen i na oprávněné kontrolního orgánu a některé procesní souvislosti…

Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Výpověď z organizačních důvodů a aktuální judikatura českýchZáznam

12.5.2017, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:25

Objasnění možností zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který se stal nadbytečný v důsledku organizačních změn. Poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se jednalo o nezpochybnitelné skončení pracovního…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Přehled judikatury trochu jinak - Dvě sjednaná místa výkonu práce v pracovní smlouvěGarance

9.11.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce to sice výslovně umožňuje, ale v praxi to zas až tak častá věc není. Dvě sjednaná místa výkonu práce v pracovní smlouvě. A v řadě případů je jedním z těch míst výkonu práce pracoviště zaměstnavatele a druhým bydliště zaměstnance. Jak je to pak…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Přehled judikatury trochu jinak - Vliv sjednaného druhu práce na ukončení pracovního poměruGarance

8.11.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jeden, dva, tři a někdy snad i více. Tolik může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem druhů práce. Musí si být ale vědom, že takové sjednání mu může způsobit jisté komplikace pro případ rozvázání pracovního poměru. Tím spíše, pokud některý ze sjednaných druhů…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Přehled judikatury trochu jinak - Souběh funkcíGarance

7.11.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kde si obchodní korporace (zaměstnavatel) mohla připadat trochu jako na houpačce, byla otázka souběhu funkcí. Tedy situace, kdy jedna a tatáž fyzická osoba byla současně statutárním orgánem (např. jednatelem společnosti s ručením omezením nebo předsedou…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Soudní rozhodnutí v pracovním právuGarance

6.9.2016, JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z funkcí Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu v rámci soudní soustavy je také sjednocování soudních rozhodnutí nižších soudů, aby nedocházelo k rozdílnému výkladu právních předpisů, a tím k odlišným rozhodnutím v obdobných…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Přehled judikatury trochu jinakGarance

25.4.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... Přehled judikatury trochu jinakGarance

16.11.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Výpověď z organizačních důvodů a aktuální judikatura českých soudůZáznam

24.3.2015, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:57

Cílem tohoto video semináře je objasnění možností zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který se stal nadbytečný v důsledku organizačních změn a poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se jednalo o nezpochybnitelné skončení…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... Přehled judikatury trochu jinakGarance

13.11.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Nelegální práce z pohledu judikaturyGarance

2.10.2014, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující článek se zabývá problematikou nelegální práce a obsahově vychází z několika rozsudků správních soudů. Jeho snahou je upozornit na některá úskalí, která s posuzováním nelegální práce souvisí, a současně popsat reálné situace či oblasti, kdy se…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Cizinci a pracovní cestyArchiv

12.9.2014, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2013 vydal Nejvyšší správní soud několik zásadních rozsudků v oblasti vysílání cizinců, kteří potřebují k výkonu práce v České republice povolení k zaměstnání, na pracovní cesty. Tato přelomová judikatura měla zásadní vliv na posuzování nelegální práce…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

24.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

23.6.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Také obce (města) nebo kraje, tedy územně samosprávné celky, se občas soudí v pracovněprávních věcech. Tento soudní spor byl pikantní o to více, že proti sobě stálo město a jeho bývalý tajemník, který se své funkce vzdal, a město jako zaměstnavatel…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

30.5.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jindy bych se zdráhal o takovém soudním rozhodnutí vůbec referovat, protože jde o rozsudek „toliko” soudu krajského (a ty bývají mnohdy v dovolacím řízení zrušeny) a ode dne jeho vydání uplynul už nějaký ten čas. Ale objevil jsem ho na…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

13.5.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na několika místech se zákoník práce zmiňuje o lékařském posudku, zpravidla vydaném poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnavatele. Z hlediska následků má lékařský posudek nejdůležitější význam asi pro účely rozvázání pracovního poměru ve…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

27.4.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Že zaměstnanec může u jednoho a téhož zaměstnavatele vykonávat práci souběžně ve více základních pracovněprávních vztazích, není pochyb. Kombinace jsou různé, nejčastěji jde ale o pracovní poměr spolu s některou z dohod o pracích konaných mimo…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

16.4.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Personalisté na to už dávno přišli. Pokud jde o hodnocení intenzity porušení povinností vyplývajících zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (tedy jednoduše řečeno „porušení pracovní kázně”), zákoník práce žádný…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

5.4.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý z toho má tak trochu hrůzu, že se mu to může rovněž stát. A když je zaměstnancem a řeší se to srážkami ze mzdy (rozumějte dále též platu a jiných postižitelných příjmů), radost nemá ani mzdová účetní zaměstnavatele, u kterého je dlužník…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

1.3.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdybych měl ten soudní spor spojit s nějakým filmem, byl by to nepochybně nádherný český snímek Smrt krásných srnců. A v hlavní roli... vysavač neboli lux. Abyste mi rozuměli, v tom soudním sporu šlo primárně o posouzení toho, zda nemocí z povolání…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

11.12.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

25.11.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není to až tak obvyklé, ale stát se to může... Zaměstnanec má druh práce sjednán tak, že jde o dvě kumulované pozice, z nichž jedna je pozicí vedoucího zaměstnance, ze které může zaměstnavatel zaměstnance odvolat, resp. zaměstnanec se může tohoto…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

11.11.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé po ní volali, praxe si ji vymodlila. Na mysli mám novelu zákoníku práce, která s účinností od 1. 8. 2013 rozšířila počet výjimek z pravidel omezujících uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a „vrátila” do zmíněného právního…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

28.10.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

13.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chce zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, měl by si být jistý, že dotčený zaměstnanec je pro něho nadbytečným (tedy že jeho práce není pro zaměstnavatele vůbec, nebo…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

22.8.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojišťovna, u které je zaměstnavatel ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, z takových rozhodnutí příliš velkou radost nemá. U zaměstnance je tomu přesně naopak. Nejvyšší…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

10.8.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou profese, u nichž je naprosto nezbytné, aby byli zaměstnanci požadovaným způsobem ustrojeni. Může se ale stát, že sám zaměstnavatel dovodí potřebu předepsat zaměstnancům určitý druh oblečení. Tak se rozhodl i jeden zaměstnavatel, který ve svém…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

13.7.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

I zaměstnanci, který je zaměstnán v pracovním poměru na dobu určitou, se může stát pracovní úraz nebo může onemocnět nemocí z povolání a i jemu tím pádem vznikne právo na náhradu za ztrátu na výdělku. Otázkou pro některé zaměstnavatele pak zůstává,…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

19.5.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

O nadbytečnosti zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizačních změnách jako o výpovědním důvodu se napsalo už mnoho stránek, a to i v rámci judikatury. Vždy se ale objeví něco nového, jiného, co ještě soudy v plné…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

22.4.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdybych to hodně zjednodušil, do střetu se dostal závazek zaměstnance vyplývající z pracovní smlouvy, resp. jeho loajalita k zaměstnavateli „za každou cenu”, a veřejnoprávní zájem, resp. právo zaměstnance jako občana obracet se na státní orgány v…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Okamžité zrušení pracovního poměru za podvod s evidencí odpracované dobyGarance

21.3.2013, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: okamžité zrušení pracovního poměru, evidence odpracované doby

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

4.2.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

O nadbytečnosti zaměstnance (v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně) jako o výpovědním důvodu se na stránkách tohoto časopisu napsalo ažaž. Člověk by si skoro řekl, že už nelze napsat nic nového a že i judikatura se točí pořád…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

20.1.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo z nás alespoň jednou neposlal ze služebního e-mailu soukromou zprávu. Kdo z nás se alespoň jednou nepodíval na služebním počítači na internetovou stránku, která měla jen vzdálenou vazbu k výkonu pracovních povinností. Kdo z nás… Ale dost už…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

13.12.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v pracovním právu jsou dvojice, které nelze jen tak rozloučit, a pokud chybí jedno, nemůže existovat ani druhé. Zdánlivě poetický úvod má prozaickou podstatu – pokud soud shledal neplatnou výpověď z pracovního poměru pro porušení „pracovní kázně”…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Výpověd pro porušení pracovních povinností během pracovní neschopnostiGarance

6.12.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: výpověď pro porušení pracovních povinností, dočasná pracovní neschopnost

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem za prohlížení internetuGarance

20.11.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: okamžité zrušení pracovního poměru, zákaz užívat pracovní prostředky pro soukromé účely, zákaz narušování soukromí zaměstnance, povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

25.10.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou zaměstnanci, část jejichž mzdy je vázána na výkonnostní kritérium poněkud specifického charakteru. Vezměte si takového revizora. Najdou se mezi nimi tací, kteří jsou odměňováni i podle toho, kolik bylo zaplaceno „černým pasažérem“ přirážek ke…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Dobrovolnická činnost není nelegální práceGarance

7.10.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: definice závislé práce, její odlišení od dobrovolnické činnosti

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Možnost zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložkyGarance

10.9.2012, JUDr. Tereza Erényi, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

25.7.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho zaměstnanců, kteří při svém zaměstnání cestují, se domnívá, že cokoliv se jim stane na pracovní cestě, je automaticky pracovním úrazem, a jsou tak chráněni zákoníkem práce (náhradami s pracovním úrazem spojenými). Leč přání je tu často otcem…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Možnost odstoupení od konkurenční doložkyGarance

30.5.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

2.5.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ta věta zní následovně: „Zaměstnavatel může od dohody podle odst. 1 (rozuměj konkurenční doložky) odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance”. Jde o citaci stávajícího ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce. A ta od počátku…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemGarance

4.4.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

21.3.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co si budeme povídat. Byť u zaměstnavatele v podnikatelské sféře se pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou jak u nejvýše postaveného manažera, tak řadového zaměstnance, u každého z nich ta pracovní smlouva vypadá přeci jen trochu jinak.…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Pracovněprávní vztahy po sporném rozvázání pracovního poměruGarance

7.3.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI | SUPER
Nahrávám...
Nahrávám...