dnes je 30.3.2023

Vracení daněGarance

26.9.2022, Ing. Petr Vondraš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní trh Evropské Unie je založen na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Jedním z principů daně z přidané hodnoty je neutralita pro plátce DPH. Ten si z nakoupeného zboží či přijaté služby může odpočítat DPH prostřednictvím daňového přiznání, a to…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vrácení DPHArchiv

18.8.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zákazník, registrovaný v jiné členské zemi EU, si od nás objednal zboží s dodací podmínkou FCA („vyplaceně dopravci”) pro náš závod v ČR. Ten toto zboží prodal konečnému zákazníkovi z třetí země, a to se stejnou podmínkou FCA. Konečný zákazník tedy…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vrácení daněGarance

25.1.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může nastat několik situací, kdy je umožněno, aby nějaká osoba požádala o vrácení daně z přidané hodnoty. O vrácení daně v tuzemsku mohou požádat osoby požívající výsad a imunit, dále osoby registrované k dani v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení DPH osobám registrovaným v JČS - podání odvoláníGarance

26.10.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba registrovaná k dani ve Francii se sídlem tamtéž podala podle § 82a a násl. ZDPH žádost o vrácení DPH ze zboží, které jí dodal český plátce DPH v roce 2020. Finanční úřad zaslal francouzské firmě výzvu k odstranění pochybností o údajích v podané žádosti o…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení daněArchiv

30.3.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 82a a násl. ZDPH – Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Brexit a jeho dopady do DPHGarance

2.2.2021, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Brexit neboli vystoupení Spojeného království Velké Británie (dále jen „Velká Británie” nebo „VB”) z Evropské unie započalo oznámením záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii. Původní datum vystoupení mělo…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení daně dle § 84 ZDPHArchiv

5.10.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o vysvětlení, jak si vykládat ustanovení § 84 odst. 2 c) ZDPH, kde je uvedeno, že nárok na vrácení daně vznikne, pokud nakoupené zboží „vyveze v osobním zavazadle, které lze…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vrácení DPH osobě registrované v jiném členském státěArchiv

10.3.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme plátci DPH a naše sesterská společnost se sídlem a registrací v NL od nás pořídila zboží s místem dodání v ČR. My jsme tedy fakturu vystavili s DPH. Příjemce toto zboží fakturoval taktéž s místem dodání v ČR osobě registrované v ČR, svou fakturu však…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Novinky v DPH od roku 2020Archiv

29.11.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Tento článek nejprve rekapituluje změny jisté a komentuje změny…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení daně plátcům v jiných členských státechArchiv

1.11.2019, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce, který nakupuje zboží či služby v jiných členských státech, resp. který přijímá zdanitelná plnění s místem plnění v jiných členských státech, hradí v ceně těchto plnění i daň z přidané hodnoty jiných členských států. Tuto DPH si plátce v žádném případě…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Informace pro žadatele o vrácení DPH za rok 2018 z jiných členských států

11.9.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2018 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Pronájem nemovitosti na SlovenskuArchiv

18.12.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme zaregistrovaní jako plátci daně – zahraniční osoba podle § 5 slovenského zákona o DPH. Na Slovensku vlastníme nemovitost, kterou však pronajímáme a z tohoto důvodu nesplňujeme podmínku vzniku stálé provozovny pro…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Výroba formy pro zákazníka z USAArchiv

8.11.2018, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro firmu z USA vyrábíme vstřikovací formu, kterou chtějí po zhotovení nechat na odzkoušení v ČR. Měli bychom vyfakturovat plnění s DPH 21 %, jelikož se nejedná o vývoz. Jedná se o vysokou částku. Mohou si následně požádat o vrácení daně dle § 83 ZDPH? Měnilo…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Stavební práce pro slovenského podnikateleArchiv

30.10.2018, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemský plátce DPH – společnost „A” poskytl stavební práce na nemovitosti v ČR pro slovenského podnikatele – společnost „B” , ten je na Slovensku plátce, v ČR není k DPH registrován. Subdodávku stavebních prací provádí slovenský plátce – společnost „C”, která je…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Oprava výše daněArchiv

21.8.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V s. r. o. byla vystavena faktura za služby (vypracování projektu) v únoru 2016. Společnost odvedla DPH z této faktury a předala fakturu odběrateli, ten ji po čase vrátil s tím, že s ní nesouhlasí. Obě společnosti vedly spor, který vyústil v soudní proces.…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Žádost o vrácení daněArchiv

22.6.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o výklad následujícího sdělení z aplikace pro vrácení daně na daňovém portálu. Vyplňuji žádost o vrácení daně na Slovensku, hlášení chce souhlas s Prohlášením.

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Úprava odpočtu DPH při zrušení registrace

24.5.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak snížit uplatněný nárok na odpočet daně v případě zrušení registrace k DPH? A jak postupovat v případě vyřazení majetku do osobního vlastnictví? Dozvíte se dále.

Služba vztahující se k nemovité věci v EUArchiv

28.3.2018, Ing. Jana Rybáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytli jsme službu vztahující se k nemovité věci (oprava oken a dveří) neplátci v EU. Postupujeme správně, když účtujeme s německou DPH a žádáme v Německu o…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Ukončení registrace DPH - vypořádáníArchiv

12.1.2018, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě ukončení registrace DPH u s.r.o., která má v majetku nedokončenou investici v hodnotě 6 mil. Kč - výstavba rodinného dvojdomku? Aktuálně probíhá kolaudace. Společnost si v průběhu výstavby odečítala DPH z nákladů, ale určitá část…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Nákup služby v EUArchiv

4.1.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci našeho podnikání jsme nakoupili službu v EU a faktura obsahuje zahraniční DPH, kterou budeme požadovat zpět. Můj dotaz zní, jak správně postupovat v zaúčtování, jelikož jsem se dočetla rozdílných názorů na portálech. Základ pro reverse-chargé bude…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Prodej automobilu na UkrajinuArchiv

22.12.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma se zabývá nákupem a prodejem nových a ojetých automobilů a jejich servisem. Ojetý automobil prodala fyzické osobě z Ukrajiny. Kupující vyřizoval celní řízení sám. Naší firmě předložil JCD - MRN, kde je uveden jako odesílatel/vývozce on a současně je…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Nákup a prodej zboží na SlovenkuArchiv

24.11.2017, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme zřízeno slovenské DIČ. Minulý týden jsme koupili a prodali zboží na Slovensku (zboží neopustilo území SR).

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení DPHArchiv

16.10.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme v Německu za hotové zboží v celkové hodnotě 1 800 EUR. 1 512,61 je cena zboží, 287,39 je DPH. O vrácení DPH budeme žádat prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím.…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Novela zákona o DPH 2017 - vrácení daně osobám se zdravotním postižením u dodání motorového vozidlaArchiv

5.10.2017, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), která vyšla pod č. 170/2017 Sb., došlo ke zpřísnění podmínek pro vrácení daně osobám se zdravotním…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Přehled změn v zákoně o DPH 2017Archiv

3.8.2017, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”), byl opět novelizován. Stalo se tak zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017”). Účinnost zmíněného…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

DPH a úprava odpočtu při prodeji majetkuArchiv

26.7.2017, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V květnu 2017 jsme prodali osobní vozidlo, které bylo pořízeno v roce 2013 a při jeho pořízení jsme uplatnili poměrný nárok na odpočet ve výši 90 %. V roce 2017 k datu prodeje činí poměr 47 %.…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vrácení DPH při zrušení registrace k DPHArchiv

19.6.2017, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel v roce 2012 pořídil automobil, u kterého uplatnil plný nárok na odpočet DPH. Nyní v roce 2017 chce zrušit registraci k DPH, jelikož dosahuje nízkého obratu. Bude mít povinnost nějakou DPH z automobilu vracet? Podle mne uplynul 5letý časový test a…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení DPH a insolvenceArchiv

8.11.2016, Mgr. Radmila Kulková, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011 dovolila provést zvláštní opravu daně – plátce může získat zpět daň z přidané hodnoty, je-li jeho dlužník v insolvenčním…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Fakturace videokonferenčních jednotek - přefakturace na SlovenskoArchiv

22.7.2016, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost, plátce DPH registrovaný v ČR, nakoupila 10 videokonferenčních jednotek.

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Ukončení podnikání - vratka DPH z majetkuArchiv

29.6.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient vede daňovou evidenci, je plátce DPH. V srpnu 2014 zakoupil osobní automobil v ceně 430 000 Kč + DPH 90 300 Kč, kterou si uplatnil. Vůz sloužil k podnikání, byl odepisován…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení DPHArchiv

19.8.2015, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem budeme dokládat finančnímu úřadu vracení DPH fyzickým zahraničním osobám? Na tento úkon máme smlouvu s firmou, která nás zastupuje. Ta nám však nedodala žádné vyúčtování a jen nám na běžný účet přišla vrácená DPH. Tuto DPH zapíšeme do řádku 61 a…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Novela zákona o DPH 2015 - ostatní změnyArchiv

15.5.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejpodstatnější změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) účinné od 1. 1. 2015, např. zavedení druhé snížené sazby daně, změna místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Dodání zboží velvyslanectví UkrajinyArchiv

10.4.2015, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost bude instalovat vyvolávací systém (dodání zboží s instalací) na velvyslanectví Ukrajiny. Předpokládám, že se v tomto případě jedná o vývoz, který je osvobozen od DPH. Po dotazu na celním úřadu nám však bylo sděleno, že nám žádné vývozní JSD ani…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vyřazení auta z obchodního majetkuArchiv

7.11.2014, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud vyřadím auto z obchodního majetku do osobního užívání (majetek již je odepsán a DPH bylo uplatněno v plné výši), musím vracet DPH? Pokud ano, tak z jaké ceny?

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vracení DPH ze zahraničí v rámci EUArchiv

18.6.2013, Ing. Ivan Bublík, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 82, § 82a a 82 b zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen ZDPH)

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nahrávám...
Nahrávám...