dnes je 10.4.2020

Nejnovější

Přehledy a zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění aktuálněGarance

10.4.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi opatření, kterými vláda i zákonodárné sbory reagují na dopady pandemie koronaviru, je jednak posunutí termínu pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019, jednak úpravy v placení záloh v průběhu letošního roku.

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli jako řešení nedostatku zaměstnanců v době epidemie koronaviruGarance

10.4.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co zaměstnavatel, co jiný problém. Někteří nemohou provozovat činnost v důsledku ztráty zakázek, nedostatečných dodávek materiálu či jako důsledek opatření vlády, jiní se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Zde zákoník práce umožňuje výpomoc v podobě dočasného…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Zálohy na podíly na ziskuGarance

9.4.2020, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu je zaměřena ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zásady vedení pokladnyGarance

9.4.2020, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o pokladně ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Nová lhůta pro projednání účetní závěrky z důvodu COVID-19 - navrhovaná úpravaGarance

9.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším zákonem z legislativní smršti, která probíhá, je také navrhovaný Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistnéhoGarance

9.4.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2020. Jeho úvazek je sjednán v rozsahu 40 hodin týdně a jedná se o rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Ve svátek nepracuje a za svátek poskytuje ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištěníGarance

9.4.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy stanovené na příslušné období nařízením vlády. Od 1. 1. 2020 činí výše minimální mzdy 14 600 Kč. Pro účely minimálního vyměřovacího základu platí základní sazba minimální měsíční mzdy uvedená v § 2…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Odpočet od dosaženého příjmuGarance

9.4.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2020 se zvýšila platba pojistného na zdravotní pojištění za pojištěnce státu na 1 067 Kč. Tomu odpovídá výše vyměřovacího základu 7 903 Kč. Odpočet ve výši 7 903 Kč lze uplatnit u:

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměruGarance

9.4.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad Zaměstnanec ukončí pracovní poměr dne 30. 6. 2020. Protože měl sjednanou dohodu o konkurenční doložce, kterou se zavázal, že po určitou dobu po skončení zaměstnání se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která je ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Neplacení zdravotního pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbáchGarance

9.4.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 10. 2012 došlo k rozšíření okruhu členů okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a do zastupitelstev územních samosprávných celků o členy okrskových volebních komisí při volbě prezidenta…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER
více článků
Nejčtenější

Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělkuGarance

17.8.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový. Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku se vychází z průměrného hodinového výdělku a průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Cestovní náhradyArchiv

6.3.2019, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad jsou zakotvena v zákoníku práce. Ten vymezuje pravidla pro poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům v pracovním poměru, případně zaměstnancům činným na základě dohod mimo pracovní poměr. Jak si dále ukážeme,…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Drobný (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetekGarance

23.5.2018, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky, resp. daňové subjekty pořizují a mají ve svém majetku i majetek, jehož cena jednotlivě nedosahuje hranice stanovené zákonem o daních z příjmů pro hmotný a nehmotný majetek, ale jeho použitelnost je delší než jeden rok. V takovém případě je na…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Změny v zákoně o DPHGarance

30.1.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny, které dosud schváleny nebyly a jejichž legislativní proces tedy stále trvá.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti podle § 209 ZPGarance

7.11.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 144/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.4.2020 v částce č. 53)
  • 145/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.4.2020 v částce č. 53)
  • 146/2020 Sb. novela nař. vl. č. 104/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.4.2020 v částce č. 54)
  • 147/2020 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 2.4.2020 v částce č. 54)
  • 148/2020 Sb. ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2020 v částce č. 55)
  • 149/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2020 v částce č. 55)
  • 150/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 151/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 152/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 153/2020 Sb. k informování o změně krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

EET - co dělat před povinným startem EET

17.4.2020, On-line, Tomáš Líbal

Již brzy bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. Připomeneme, co vše udělat před spuštěním evidence.

Daňová opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

20.4.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je poskytnutí aktuálních informací o opatřeních a změnách v zákonech v oblasti daní v souvislosti s epidemií koronaviru a souvisejícím nouzovým stavem a opatřeními vyhlášenými Vládou ČR. Obsah bude přizpůsoben aktuální situaci v době konání on-line semináře.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ on-line

23.4.2020, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.

DPH ve stavebnictví

24.4.2020, On-line, Ing. Zdeněk Kuneš

Podrobněji rozebereme uplatňování daně z přidané hodnoty u nemovitostí a ve stavebnictví.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

27.4.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňový kalendář
duben 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Nejbližší daňová povinnost >> Pozor, změny - koronavirus
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost >> Pozor, změny - koronavirus
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 9.4.2020
 1 EUR26,91 CZK (-0,29)
 1 USD24,76 CZK (-0,26)
 1 GBP30,73 CZK (-0,2)
 100 RUB33,36 CZK (+0,24)
 100 JPY22,74 CZK (-0,24)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí