dnes je 25.5.2020

Nejnovější

Odčitatelné položky od základu daně z příjmůGarance

25.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Úvod do problematiky Při stanovení výše daňové povinnosti hrají nezanedbatelnou roli: položky, které zákon o daních z příjmů označuje jako položky odčitatelné od základu daně ( § 34 ZDP a pro právnické osoby i § 20 ZDP ), resp. u fyzických ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Slevy na dani u právnických a fyzických osobGarance

25.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Přehled slev V současné době zákon o daních z příjmů rozlišuje následující tituly slev na dani: pro poplatníky právnické osoby (PO) i fyzické osoby (FO) : zaměstnávání zdravotně postižených - pevnou částkou na zaměstnance s „lehčím” ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Osobní slevy a daňové zvýhodnění fyzických osobGarance

25.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Osobní slevy na dani Výši osobních slev na dani z příjmů fyzických osob pro rok 2020 shrnuje následující tabulka: Druh osobní slevy na dani    V roce 2020   Měsíčně (Kč)   Ročně (Kč)   Základní sleva   2 070    24 840    Sleva na manžela ( ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zařazení kanalizace vč. jímky a potrubí do odpisové skupinyGarance

25.5.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Budeme zařazovat přístavbu jídelny jako technické zhodnocení budovy. V rámci tohoto technického zhodnocení se přesunula a vybudovala nová splašková kanalizace. Jímka splašků byla přesunuta, vykopána nová díra a zprovozněna. Vybudovala se nová dešťová…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Rezervy v pojišťovnictvíGarance

25.5.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 ZoR uvádí podmínky pro tvorbu rezerv v pojišťovnictví. Tyto podmínky byly od roku 2020 zcela změněny. Do 2019   Od 2020   Rezerva v pojišťovnictví je technická rezerva (s výjimkou jiné technické rezervy) vytvořená podle účetních předpisů. ...

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zpracování osobních údajů správcem daněGarance

25.5.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 59a DŘ - Zpracování osobních údajů správcem daně 2009-2018   2019-2020   DŘ uvedené ustanovení neobsahoval.   § 59a DŘ :   Zpracování osobních údajů správcem daně   (1) Správce daně   a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným ...

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Práva daňových subjektů při kontroleGarance

25.5.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 16 odst. 4, 5 ZSDP - Daňová kontrola § 86 odst. 2 DŘ - Daňová kontrola 2009-2010   2011-2020   Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo:   Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Kompenzační bonus u OSVČ

25.5.2020, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může OSVČ - zedník žádat o kompenzaci ze strany státu, když v březnu a dubnu nepracoval - z důvodu obav objednatele z koronaviru (odmítl zedníka pustit do bytu). Náhradní práci nesehnal. Oproti roku 2019 nemá pokles tržeb. Marcela Srněnská Ano, i zedník může ...

Vstupní lékařské prohlídky a periodické prohlídky v době nouzového stavu a potéGarance

23.5.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

PRÁVNÍ ÚPRAVA BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU Usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 zveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, vláda nařídila, že: 1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah ...

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Daně v daňových nákladechGarance

22.5.2020, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně vzato zaplacené daně, byť jsou v účetnictví vedeny ve třídě 5 - Náklady, nejsou daňovým nákladem. Zákon o daních z příjmů však připouští řadu variant, v nichž se mohou stát daňovým nákladem. Postupně si rozebereme jednotlivé daně z hlediska daňové…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
více článků
Nejčtenější

Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělkuGarance

17.8.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový. Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku se vychází z průměrného hodinového výdělku a průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práceGarance

31.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 je zaměstnavatel povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde je mj.…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Drobný (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetekGarance

23.5.2018, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky, resp. daňové subjekty pořizují a mají ve svém majetku i majetek, jehož cena jednotlivě nedosahuje hranice stanovené zákonem o daních z příjmů pro hmotný a nehmotný majetek, ale jeho použitelnost je delší než jeden rok. V takovém případě je na…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

557 - Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetkuGarance

25.2.2019, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Kladný goodwill se odpisuje…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti podle § 209 ZPGarance

7.11.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 244/2020 Sb. novela nař. vl. č. 41/2017 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 245/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 246/2020 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 247/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 248/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 249/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 250/2020 Sb. o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 251/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
  • 252/2020 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
  • 253/2020 Sb. o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

25.5.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH. Součástí semináře je i upozornění na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku, určení jeho vstupní ceny a způsobu odpisování.

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum on-line

29.5.2020, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Představíme vliv daňových a účetních pravidel na oblast marketingu a reklamy.

COVID-19 v účetních souvislostech

2.6.2020, On-line, Tomáš Líbal

Online seminář se zaměří na účetní souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19.

Změny v zákoně o DPH účinné od 1. 5. 2020

4.6.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

S účinností od 1. května 2020 dochází v zákoně o DPH k podstatným změnám v oblasti sazeb DPH.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

5.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňový kalendář
květen 2020
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
25.5.2020 - podání přiznání k DPH za duben

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
25.5.2020 - podání přiznání k DPH za duben

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.5.2020
 1 EUR27,21 CZK (-0)
 1 USD24,95 CZK (+0,22)
 1 GBP30,38 CZK (+0,13)
 100 RUB34,92 CZK (+0,03)
 100 JPY23,2 CZK (+0,23)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí