dnes je 25.3.2019
Nejnovější

Drobný nehmotný majetekGarance

25.3.2019, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o drobném nehmotném majetku je zaměřena ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Nedokončená výroba projekční kancelářeGarance

25.3.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme projektová společnost poskytující projekční služby, z nich odvádíme DPH podle jednotlivých smluv. K 31. 12. 2018 máme v nedokončené výrobě asi 200 projektů, u nichž je stanoveno předání projektu až po 31. 12. 2018. Spadá tato nedokončená výroba, která…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Úprava kovůGarance

25.3.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat na fyzickou osobu, neplátce DPH, která provádí povrchovou úpravu kovů a svářečské práce na dílech, součástkách (nejedná se o práce na movitých věcech). Tyto práce provádí pro slovenskou firmu, která je plátcem DPH. Tyto práce provádí pro…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

PáleniceGarance

25.3.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat, zda v případě provozování pálenice vstupuje spotřební daň do obratu pro DPH. Jedná se o fyzickou osobu.

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně - pouze při použití směrné hodnoty k určení srovnávací daňové hodnotyGarance

25.3.2019, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 42 až § 52 ZDNV - Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně Do 2013   2014-2019   Není upraveno .   Základní ustanovení   Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně se použijí, zvolí-li si poplatník, že k  ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Uplatnění slevy na manželku podávající vlastní daňové přiznání

25.3.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může si manželka, na kterou uplatňuje manžel slevu na dani, podat vlastní daňové přiznání a uplatnit v něm slevu na poplatníka, příp. i odpočet na bytovou potřebu (úroky)?

Cestovní službyGarance

24.3.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, plátce DPH se sídlem v ČR, fakturuje odběrateli, právnické osobě se sídlem v ČR, plátci DPH, softwarové služby. Kromě těchto služeb přeúčtuje v ceně pořizovací i náklady na cestovné do zahraničí (na školení), tedy letenku a ubytování. Letenka a…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Přeprava osvobozená od DPHGarance

23.3.2019, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přepravce nám podle § 69 ZDPH účtuje dopravu osvobozenou od DPH. Dle zákona je to takto v pořádku, ale prosím o informaci, jakým způsobem máme evidovat tuto přepravu na vstupu v daňovém přiznání k DPH. Domníváme se, že se neuvádí do žádných řádků, je tento…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Drobný hmotný majetekGarance

22.3.2019, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o drobném hmotném majetku je zaměřena na ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Harmonogram účetní závěrky velké účetní jednotkyGarance

22.3.2019, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o harmonogramu účetní závěrky velké ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
více článků
Nejčtenější

Prodej dlouhodobého hmotného majetku z pohledu DPHGarance

5.9.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snad každý plátce DPH za účelem provozování své ekonomické činnosti pořizuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Vzhledem k tomu, že ne všechen tento majetek zcela spotřebuje, dojde pravděpodobně alespoň v některých případech k jeho prodeji. Bezchybné…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Daňové přiznání k DPHGarance

1.9.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rok 2017 platí formulář daňového přiznání k DPH - vzor č. 20. Následující text čtenáře provede obsahem některých řádků a upozorní na některé souvislosti ve vyplňování. Výklad navážeme na text zákona pro rok 2017, a to po přijetí změn k 1. 7. zákonem…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělkuGarance

17.8.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový. Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku se vychází z průměrného hodinového výdělku a průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práceGarance

14.2.2019, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 je zaměstnavatel povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde je mj.…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Plátcem DPH z důvodu překročení obratuGarance

30.7.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona o DPH je definována celá řada subjektů s různým rozsahem povinností v oblasti DPH. Nejširší povinnosti má plátce daně. Existuje vícero důvodů vyplývajících ze zákona o DPH, na jejichž základě se osoba povinná k dani stává plátcem DPH.…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 70/2019 Sb. novela vyhl. č. 71/2005 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
  • 71/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
  • 72/2019 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 30)
  • 73/2019 Sb. o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 31)
  • 74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 32)
  • 75/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 19.3.2019 v částce č. 33)
  • 76/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019 (vyšlo dne: 19.3.2019 v částce č. 34)
  • 77/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI % (vyšlo dne: 21.3.2019 v částce č. 35)
  • 78/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX % (vyšlo dne: 21.3.2019 v částce č. 35)
  • 79/2019 Sb. o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese (vyšlo dne: 21.3.2019 v částce č. 36)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novela zákona o DPH 2019
8. 3. 2019, Praha
Olga Holubová

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Vedení daňové evidence u OSVČ a daňové přiznání FO za rok 2018
20. 3. 2019, Praha
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář je určen začínajícím podnikatelům (OSVČ), kteří povedou daňovou evidenci, a začínajícím účetním, kteří vedou daňovou evidenci nebo si ji chtějí zopakovat.

Novela zákona o DPH 2019 - Novela zákona o EET
22. 3. 2019, Praha
Ing. Zdeněk Kuneš

Seminář je určen pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Účetnictví pro začátečníky
8. - 9. 4. 2019, Praha
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Daňové novinky 2019
10. 4. 2019, Praha
Ing. Ivana Pilařová

Seminář je určen pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s daňovou problematikou.

Daňový kalendář
březen 2019
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost
25.3.2019 - podání přiznání k DPH za únor

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.3.2019 - podání přiznání k DPH za únor

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.3.2019
 1 EUR25,73 CZK (+0,08)
 1 USD22,76 CZK (+0,24)
 1 GBP29,95 CZK (+0,35)
 100 RUB35,37 CZK (+0,01)
 100 JPY20,65 CZK (+0,28)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Předpověď počasí