dnes je 25.2.2021

Nejnovější

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osobLIVEGarance

Datum konání 10.3.2021, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

COVID-19 v účetních a daňových souvislostechLIVEGarance

Datum konání 2.3.2021, Tomáš Líbal

... Online seminář se zaměří na účetní a daňové souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19. Obsah webináře: Účtování dotace na osobní náklady – Antivitus Odklad placení pojistného v účetních souvislostech Účtování dotace na úrokové náklady Účtování dotace na nájemné Kompenzační bonus u OSVČ a ...

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vnitřní předpis zaměstnavatele k příspěvkům na soukromé životní pojištění zaměstnanceGarance

22.2.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Pfeilerová Vnitřní předpis zaměstnavatele k příspěvkům na soukromé životní pojištění zaměstnance Zaměstnavatel ……………………… (uvést přesné jméno, označení, sídlo, IČO) zastoupený …………………….…. vydává tento vnitřní předpis o příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnance. 1. Zaměstnavatel bude ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Vnitřní předpis zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolenéGarance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolené Zaměstnavatel ……………………………………………………(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ………………… Podle § 220 ZP vydávám v dohodě s odborovou organizací tento vnitřní předpis zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolené v roce ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Vnitřní mzdový předpis (mzdový řád)Garance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní mzdový předpis (mzdový řád) Zaměstnavatel …………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………………………… stanoví v souladu se zákoníkem práce a po projednání s odborovou organizací tato pravidla pro poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost (dále ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Pravidla pro spolupráci s odborovou organizacíGarance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Pravidla pro spolupráci s odborovou organizací Zaměstnavatel ................................... (název a sídlo, IČO) Těmito pravidly se upravují způsoby spolupráce s odborovou organizací a stanoví se, kteří zaměstnanci ...... (název firmy) jsou v jednotlivých záležitostech oprávněni ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Vnitřní předpis o poskytování dovolenéGarance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis o poskytování dovolené Zaměstnavatel ………………………………………… ( uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO ) zastoupený ……………………………………………. vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje podle rozvrhu čerpání dovolené. Při sestavení rozvrhu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Zaměstnavatel ......... ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnuGarance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ……………………. vydává tento vnitřní předpis upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkemGarance

22.2.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Přib Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkem Kolektivní smlouva Čl. … Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER
více článků
Nejčtenější

Stravenkový paušál od roku 2021

17.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. S touto revoluční změnou počítá návrh stravenkového paušálu, který je součástí projednávaného daňového balíčku. Příspěvek na stravování tak budou…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Pojistné při souběhu příjmů z hlavního pracovního poměru, DPČ či DPP

13.2.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat z hlediska odvodu pojistného u zaměstnanců, kteří mají uzavřen pracovní poměr na základě klasické pracovní smlouvy a souběžně uzavřeli i některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ – dohodu o pracovní činnosti nebo DPP – dohodu o…

Roční zúčtování u zaměstnankyně na mateřské dovolené

2.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o vysvětlení postupu uplatnění daňového zvýhodnění u naší zaměstnankyně, která v průběhu roku nastoupila na mateřskou dovolenou. To znamená, že za měsíce leden až duben 2019 měla měsíční plat, byly prováděné zálohy ze mzdy a také uplatňovala daňové zvýhodnění na 2 děti. Od května 2019 čerpá peněžitou ...

Paušální režim daně od roku 2021 - výhody a nevýhody

5.1.2021, Zdroj: VZP

Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost režim paušální daně z příjmů a pojistných na veřejné zdravotní, sociální a důchodové pojištění. Podnikatelům tak díky této novince odpadne administrativní zátěž a budou moci místo tří jednotlivých plateb daně z příjmů,…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Daňové zvýhodnění a sleva na dani při kombinovaném studiu

4.1.2017, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Renata Konvičná Náš zaměstnanec (22 let) pracuje na hlavní pracovní poměr a studuje vysokou školu v rámci kombinovaného studia; žije ve společné domácnosti s matkou. • Může si zaměstnanec uplatňovat slevu na studenta? • Může si na něj matka uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 78/2021 Sb. novela vyhl. č. 108/2011 Sb. a č. 459/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 31)
  • 79/2021 Sb. o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 32)
  • 80/2021 Sb. novela vyhl. č. 54/2004 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 32)
  • 81/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 33)
  • 82/2021 Sb. novela zák. č. 461/2020 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 83/2021 Sb. novela vyhl. č. 22/2013 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 84/2021 Sb. o zrušení nouzového stavu (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 85/2021 Sb. novela nař. vl. č. 110/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 86/2021 Sb. novela vyhl. č. 471/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 87/2021 Sb. novela vyhl. č. 252/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

COVID-19 v účetních a daňových souvislostech

2.3.2021, On-line, Tomáš Líbal

Online seminář se zaměří na účetní a daňové souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19.

Pohledávky - účetní a daňové problémy on-line

4.3.2021, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Na on-line semináři vám bude představen komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů. Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury k oblasti pohledávek, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které v této oblasti panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

Daňové přiznání - DPPO

5.3.2021, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Rok 2020 je definitivně za námi, a to znamená, že stojíme před úkolem zpracovat účetní závěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob. Seminář bude nejen o lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale také o úpravách základu daně, které je nutné provést.

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

10.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

GDPR prakticky - ochrana osobních údajů

10.3.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuálními informacemi ohledně Nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) a českými zákony. Průvodce aplikací nařízení se zaměřením na praktické otázky a problémy v oblasti mezd, personalistiky a účetnictví.

Daňový kalendář
únor 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
Nejbližší daňová povinnost:
25.2.2021 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
25.2.2021 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.2.2021
 1 EUR25,98 CZK (+0,08)
 1 USD21,39 CZK (+0,06)
 1 GBP30,19 CZK (+0,18)
 100 RUB29,03 CZK (+0,22)
 100 JPY20,19 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...