dnes je 25.1.2021

Nejnovější

Hlavní změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od 1. 1. 2021Garance

25.1.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující řádky nabízí podrobný pohled na rozhodující změny v zákonu o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2021 na základě zákona č. 609/2020 Sb., které se vztahují na poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Zjednodušený daňový dokladGarance

25.1.2021, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdrželi jsme zjednodušený daňový doklad do 10 000 Kč vč. DPH, který nemusí obsahovat údaje o odběrateli. Avšak je na něm uvedeno „invoice”, tedy česky faktura. Jako odběratel je uvedený zaměstnanec firmy a adresa sídla firmy. Chybí IČ a DIČ. Jedná se o…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

§ 320-324 ZP Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazíchGarance

22.1.2021, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Pavelková Úplné znění § 320-324 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 320-324 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 320(1) Návrhy zákonů a návrhy ostatních právních předpisů týkajících se důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Účtování o pořízení fotovoltaické elektrárnyGarance

22.1.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Veselý Jak správně zaúčtovat a zatřídit do daňových odpisů pořízení fotovoltaické elektrárny? Odpověď V praxi může jít o elektrárnu samostatně stojící anebo o elektrárnu vybudovanou na jiném stavebním díle, třeba na střeše. V obou případech je pro daňovou klasifikaci zásadní rozdělení na ...

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021Garance

22.1.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 56a odst. 3 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. se nově uvádí, že od 1. 1. 2021 není možné podrobit zdanění stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem. V praxi se jedná o…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Výše záloh na daň silničníGarance

22.1.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek § 10 odst. 2 ZDSIL část III zákona č. 299/2020 Sb. Do 31. 12. 2019   2020-2021   Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období, a to roční sazby daně platné pro ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Splatnost záloh na daň silničníArchiv

22.1.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek § 10 odst. 1 ZDSIL § 252 zákona č. 280/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (daňový řád) Rozhodnutí MF č. j. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události Do14. 4. 2020   15. 4. 2020-31. 12. 2020   Od 1. 1. 2021   Zálohy na daň jsou splatné ...

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Pronájem bytu dle § 9 ZDP plátcem DPHGarance

21.1.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSVČ se stane plátcem DPH, bude tedy zdaňovat své příjmy z podnikání. Současně pronajímá byt v osobním vlastnictví dle § 9 ZDP fyzické osobě - nepodnikateli.

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Výše roční sazby daně silničníGarance

21.1.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek § 6 odst. 2 ZDSIL část III zákona č. 299/2020 Sb.   Do 31. 12. 2019   2020-2021     Roční sazba daně v Kč ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) ZDSIL činí při počtu náprav a hmotnosti:   Roční sazba daně v Kč ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) ZDSIL činí při počtu náprav a ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Informace k problematice registrace k DPH

21.1.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství zaznamenalo opakující se dotazy podnikatelské veřejnosti vztahující se k registračnímu řízení k dani z přidané hodnoty, a to zejména v souvislosti s prověřováním výkonu ekonomické činnosti žadatelů o registraci k DPH a délkou…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER
více článků
Nejčtenější

Stravenkový paušál od roku 2021

17.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. S touto revoluční změnou počítá návrh stravenkového paušálu, který je součástí projednávaného daňového balíčku. Příspěvek na stravování tak budou…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Daňový balíček změn od roku 2021

9.6.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Účtování o příspěvku v rámci programu Antivirus

13.5.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak mám zaúčtovat přijatý příspěvek na mzdy zaměstnanců, přijatý od MPSV v rámci programu Antivirus? Obdobně jako refundace mezd, tj. ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 52, nebo ve prospěch výnosů? Tomáš Líbal Příspěvek na mzdy zaměstnanců, přijatý od MPSV v rámci programu Antivirus se bude ...

Přehled schválených změn 2021 v gesci MF

21.12.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Přinášíme proto přehled novinek, které občané mohou očekávat v příštím roce. Další zákony, které jsou součástí daňového balíčku pro rok 2021,…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Daňové zvýhodnění a sleva na dani při kombinovaném studiu

4.1.2017, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Renata Konvičná Náš zaměstnanec (22 let) pracuje na hlavní pracovní poměr a studuje vysokou školu v rámci kombinovaného studia; žije ve společné domácnosti s matkou. • Může si zaměstnanec uplatňovat slevu na studenta? • Může si na něj matka uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 15/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 16/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 17/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 18/2021 Sb. o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 19/2021 Sb. novela vyhl. č. 246/2001 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 20/2021 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 21/2021 Sb. o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
  • 22/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
  • 23/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Roční zúčtování + změny v roce 2021

25.1.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Jak na roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a jaké jsou v této oblasti novinky pro rok 2021?

Datové schránky v praxi

27.1.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Webinář seznámí posluchače s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměřen je především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Daňový řád od 1. ledna 2021

27.1.2021, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Webinář shrne změny v daňovém řádu, které byly přijaty novelou č. 283/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021.

Novinky v DPH 2021

29.1.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Účetní závěrka - mikro a malé účetní jednotky s povinností ověření auditorem

1.2.2021, On-line, Tomáš Líbal

On-line seminář je určen podnikatelským subjektům, které spadají do kategorie mikro a malé účetní jednotky a zároveň mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Daňový kalendář
leden 2021
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost:
25.1.2021 - podání přiznání k DPH za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
25.1.2021 - podání přiznání k DPH za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.1.2021
 1 EUR26,15 CZK (+0,06)
 1 USD21,51 CZK (+0,05)
 1 GBP29,37 CZK (-0,07)
 100 RUB28,71 CZK (-0,4)
 100 JPY20,72 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...