dnes je 22.4.2021

Nejnovější

Zákon o inspekci práceGarance

22.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (ZIP), zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce, jejich působnost a příslušnost, některá práva a povinnosti těchto kontrolních orgánů…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Harmonogram účetní závěrky mikro účetní jednotky (bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem)Garance

22.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o harmonogramu účetní závěrky mikro účetní jednotky, ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

461 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucímGarance

22.4.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuje se zde o dlouhodobých úvěrech poskytnutých bankou, úvěrním družstvem nebo spořitelním družstvem, s dobou splatnosti delší než 1 rok a rovněž o dlouhodobých úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Konsignační sklad pro dodavatele ze třetí zeměGarance

22.4.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro dodávky výrobního materiálu od dodavatele ze 3. země budeme využívat konsignační sklad, který bude v našem areálu. Z pohledu DPH se bude jednat o standardní dovoz zboží?

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Registrace fyzické osoby k DPH poskytující konzultace v EUGarance

22.4.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba má sídlo v tuzemsku a poskytuje konzultační služby osobě registrované v EU (fakturuje konzultační služby pouze španělské firmě) a překročila obrat 1 mil. Kč. Nemá žádnou jinou činnost. Je povinna se registrovat k DPH?

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Služební automobil pro soukromé účely - dodaňováníGarance

22.4.2021, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnanci firmy využívají služební automobily k soukromým účelům, tak jim zaměstnavatel dodaňuje 1 % z PC automobilu. Měli bychom dotaz ohledně nákupu pohonných hmot na firemní CCS kartu na kilometry, které byly soukromé. Mají se tyto náklady na PHM za…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zahraniční pracovní cestyGarance

21.4.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně. Na rozdíl od tuzemského stravného je zahraniční stravné stanoveno takovým způsobem, aby pokrylo všechny náklady na stravování zaměstnance (v restauracích a…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práceGarance

21.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Ustanovení související Zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 5 písm. c) - vymezení tzv. vážných důvodů mj. pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti § 14 - definice zprostředkování zaměstnání § 18 - základní ustanovení § 19 až 21 - práva a povinnosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Inventarizace majetku a závazkůGarance

21.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Příloha č. 1: Termínovaný plán inventur Příloha č. 2: Inventarizační zápis (vzor) ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Postup při zpětném odpočtu DPH z vozuGarance

21.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2018 došlo u FO ke koupi vozidla, to bylo v ceně včetně DPH zařazeno do majetku a odpisováno. V roce 2019 se FO stala plátcem DPH a uplatnila 4/5 DPH. Jaký je správný postup pro úpravu pořizovací ceny vozidla? Jak správně zaúčtovat v daňové evidenci a…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER
více článků
Nejčtenější

Roční zúčtování u zaměstnankyně na mateřské dovolené

2.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o vysvětlení postupu uplatnění daňového zvýhodnění u naší zaměstnankyně, která v průběhu roku nastoupila na mateřskou dovolenou. To znamená, že za měsíce leden až duben 2019 měla měsíční plat, byly prováděné zálohy ze mzdy a také uplatňovala daňové zvýhodnění na 2 děti. Od května 2019 čerpá peněžitou ...

Úprava základu daně při přechodu na paušální daň od roku 2021

7.1.2021, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Měla bych dotaz týkající se paušální daně, ke které je nutno se přihlásit do 11. 1. 2021, a to za určitých podmínek (obrat 1 mil Kč, není plátce DPH...atd.). Pokud tedy budu od roku 2021 v systému paušální daně, musím v daňovém přiznání za rok 2020 vypořádat pohledávky a závazky (tzn. dodanit nezaplacené ...

Daňové zvýhodnění a sleva na dani při kombinovaném studiu

4.1.2017, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Renata Konvičná Náš zaměstnanec (22 let) pracuje na hlavní pracovní poměr a studuje vysokou školu v rámci kombinovaného studia; žije ve společné domácnosti s matkou. • Může si zaměstnanec uplatňovat slevu na studenta? • Může si na něj matka uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované ...

Pojistné při souběhu příjmů z hlavního pracovního poměru, DPČ či DPP

13.2.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat z hlediska odvodu pojistného u zaměstnanců, kteří mají uzavřen pracovní poměr na základě klasické pracovní smlouvy a souběžně uzavřeli i některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ – dohodu o pracovní činnosti nebo DPP – dohodu o…

Účtování o příspěvku v rámci programu Antivirus

13.5.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak mám zaúčtovat přijatý příspěvek na mzdy zaměstnanců, přijatý od MPSV v rámci programu Antivirus? Obdobně jako refundace mezd, tj. ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 52, nebo ve prospěch výnosů? Tomáš Líbal Příspěvek na mzdy zaměstnanců, přijatý od MPSV v rámci programu Antivirus se bude ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 160/2021 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 162/2021 Sb. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 163/2021 Sb. novela vyhl. č. 30/2017 Sb. (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 164/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 166/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 167/2021 Sb. o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v DPH 2021

27.4.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021, On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Účetnictví pro začátečníky

1.6. – 10.6.2021 (1.6.2021, 3.6.2021, 8.6.2021, 10.6.2021), On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Webinář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.).

Rok 2021 se zákonem o DPH - zásadní změny na příkladech a grafech

16.6.2021, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Seznámení se zásadními změnami, které již v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás mohou ještě v létě, nebo spíše na podzim roku 2021 potkat.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

23.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňový kalendář
duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
23.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
23.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 21.4.2021
 1 EUR25,89 CZK (-0,01)
 1 USD21,56 CZK (+0,07)
 1 GBP30,02 CZK (+0,01)
 100 RUB28,12 CZK (+0,07)
 100 JPY19,95 CZK (+0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...