Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z příjmů fyzických osob – změny na základě zákona 170/2017 Sb.

22.6.2017, Zdroj: Česká daňová správa

Účelem následujícího rozboru je poskytnutí základního přehledu o nejdůležitějších změnách v oblasti daně z příjmů fyzických osob, které jsou součástí daňového balíčku a které přinesla novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, daná zákonem č. 170/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017.

Novela sice nabyde účinnosti dne 1. 7. 2017, avšak podle Čl. I bod 1. Přechodných ustanovení se pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, použije ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Živnostník profi.
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz