Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.57 Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 61c odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

2016–2017   2018  
Není řešeno.   Nový paragraf upravuje postup při oceňování reálnou hodnotou za situace, kdy dojde ke změně v zařazení účetní jednotky do určité kategorie.  

Komentář:

Zákon o účetnictví stanovuje kritéria pro zařazení účetních jednotek do jednotlivých kategorií (mikro, malé, střední a velké). Přitom každá z těchto kategorií má různá pravidla pro oceňování majetku. Mikro účetní jednotky nepoužívají oceňování reálnou hodnotou. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek překročí dvě ze stanovených hraničních hodnot, stávají se od bezprostředně předcházejícího účetního období účetní jednotkou vyšší kategorie. V tom případě ocení příslušný majetek reálnou hodnotou podle § 27 ZoÚ (ty položky