dnes je 30.10.2020

Input:

Jazykové kurzy placené firmou

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.20.5
Jazykové kurzy placené firmou

Jaroslava Pfeilerová

VYŠLO V ČÍSLE 20/2020

V naší firmě se konají jazykové kurzy pro některé zaměstnance. Lekce probíhají ve firmě a v pracovní době, ale hodiny jazykové výuky se odečtou z fondu pracovní doby a musí si je napracovat. Náklady na výuku hradí firma na základě faktury.

Je to náklad firmy? Je to osvobozené u zaměstnance od daně a ZP a SP? Je postup správný?

Odpověď

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce  povinen pečovat o odborný rozvoj  svých zaměstnanců. Jestliže zaměstnanec v rámci výkonu své práce musí využívat svoji znalost cizího jazyka (což je dnes nutností v celé řadě profesí), jsou náklady zaměstnavatele na školení a kurzy jeho zaměstnanců daňově účinným nákladem.  Z hlediska zaměstnance je plnění v podobě prohlubování kvalifikace (účast na jazykovém kurzu) příjmem, který je v souladu s ust.   § 6 odst. 9 písm. a) ZDP osvobozen od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nevstupuje také do vyměřovacích základů pro odvod zákonného pojistného.

Ve