dnes je 28.6.2022

Input:

Identifikace potřeby vzdělávání

18.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.1 Identifikace potřeby vzdělávání

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Stanovení vzdělávacích potřeb se vztahuje k organizaci jako celku, k jejím jednotlivým úsekům či pracovním pozicím a k jednotlivým pracovníkům. Vychází z firemní strategie (klíčových faktorů úspěšnosti a konkurenceschopnosti organizace a jejich promítnutí do schopností zaměstnanců), z výkonových požadavků pracovních míst a osobních schopností (či výkonových nedostatků) pracovníků. Identifikace potřeby vzdělávání pracovníků se zpravidla opírá o požadavky vedoucích pracovníků, o výsledky pravidelných hodnocení zaměstnanců, rozbory jejich pracovního výkonu i o požadavky pracovníků samotných.

Zdroje informací

K hlavním zdrojům informací, které pomáhají identifikovat potřeby organizace vzdělávání zaměstnanců, patří především následující:

Cíle a plány organizace

  • cíle a plány organizace určující strategický směr, kterým se organizace hodlá ubírat, a z něj plynoucí hlavní priority vzdělávání. Tyto plány, například plány zavádění nové techniky a technologie, marketingové plány apod., by měly ukazovat typy dovedností a schopností, které budou v budoucnu v organizaci zapotřebí včetně počtů osob s požadovanými dovednostmi a schopnostmi. Je-li například strategickým cílem organizace poskytovat v odvětví, ve kterém působí, nejvyšší úroveň zákaznických služeb, pak trénink manažerů i zaměstnanců se musí zaměřit zcela konkrétně na tento cíl. Nejsou-li vzdělávání a trénink propojeny s firemními cíli, znamená to nejen, že nepodporují firemní strategii, ale i to, že jsou prováděny samoúčelně a ve svém zaměření vedeny často spíše subjektivními preferencemi manažerů a zaměstnanců;

Řešení problému následnictví

  • řešení problémů následnictví v organizaci, které poskytují informace o budoucí potřebě dovedností a potřeb vzdělávání

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...