Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

5.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek


§ 25–28 ZoÚ, § 6, § 7, § 10, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 4.5. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.1. – Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF,
P  
Tržba za prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – prodej na fakturu, v hotovosti  311
315
335
35x
211  
641   
2.  VZ  Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku při prodeji:     
a) vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence ve vstupní ceně  07x  01x   
b) převod zůstatkové ceny do nákladů  541  07x   
3.  VZ  Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku při prodeji:     
a) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence ve vstupní ceně  08x  02x   
b) převod zůstatkové ceny do nákladů  541  08x  Při prodeji části dlouhodobého majetku musí dojít i k částečnému vyřazení majetku, zaúčtuje se jen odpovídající část zůstatkové ceny do nákladů.  
4.  VZ  Vyřazení dlouhodobého hmotného neodpisovaného majetku při prodeji  541  03x  § 24 odst. 2 písm. t) ZDP 

Poznámka


Daňově uznatelná do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku je:

1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování;

2. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční