Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

602 - Tržby z prodeje služeb

3.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

602 – Tržby z prodeje služeb

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují tržby za poskytnuté služby souvztažně s účty skupiny 31x – Pohledávky, popř. s účty 351 a 352 – Pohledávky v rámci podnikatelského seskupení.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.2. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Zaúčtování pohledávek a výnosů za dodané služby  311
315
351
352  
602   
2.  BÚ  Úhrada faktury – výpis z  peněžních prostředků na účtech  221  311
315
351
352  
 
3.  P  Tržby v hotovosti  211  602   
4.  VZ,
VF  
Časové rozlišení formou příjmů příštích období:    ČÚS 017  
a) realizace v běžném roce  385  602   
b) vyfakturování dodávek v následujícím účetním období  311  385   
5.  VF  Poskytnutí slevy odběrateli po vyfakturování dodávky  - 311
- 315  
- 602   
6.  VF,
VZ  
Uznání reklamace uplatněné odběratelem:    Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
a) před úhradou za dodávku  - 311
- 315  
- 602   
b) po zaplacení   –  325
- 602