Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

366 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti

12.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

366 – Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dluhy ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení, a jejich zúčtování.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Stravování zaměstnanců, Používání osobních ochranných pracovních prostředků, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Škody, Vzdělávání zaměstnanců


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zaúčtování hrubých mezd společníků, komanditistů a členů družstva  521  366   
2.  VZ  Vyúčtování příspěvků společníků, členů družstva a komanditistů na sociální a zdravotní pojištění  366  336   
3.  VZ  Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti  366  342   
4.  VZ  Zaúčtované srážky z mezd ve prospěch jiných fyzických nebo právnických osob  366  379   
5.  P,
BÚ  
Výplata čisté mzdy  366  211,
221  
 
6.  VZ  Zaúčtování nároku na refundace mezd od jiných účetních jednotek  315  366   
7.  VZ  Zaúčtované částky náhrad za manka a škody, pokud jsou hrazeny srážkou ze mzdy  366  648   

Poznámka


Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. stanoví okruh zaměstnanců podléhajících nemocenskému pojištění, kam patří mimo jiné:

  • společníci a jednatelé