Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

191 - Opravná položka k materiálu

5.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

191 – Opravná položka k materiálu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předpokládaná rizika a možné ztráty, jež se týkají majetku a  dluhů a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky.

Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Tvorba opravných položek k zásobám není daňově účinným nákladem.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, Zásady pro tvorbu a použití