Daňový kalendář

 

Živnostník profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.6.2017
 1 EUR26,27 CZK (+0,04)
 1 USD23,29 CZK (-0,16)
 1 GBP29,73 CZK (-0,14)
 100 RUB39,48 CZK (-0,25)
 100 JPY20,82 CZK (-0,18)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Rozhodnutí zaměstnavatele o prohlubování kvalifikace zaměstnanceGarance

28.6.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený…
více
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER

069 - Jiný dlouhodobý finanční majetekGarance

28.6.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se zachycuje finanční majetek, pro který není v účtovém rozvrhu samostatný syntetický účet (ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady) se splatností…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

073 - Oprávky k softwaruGarance

28.6.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymezení softwaru je uvedeno u účtu  013 . Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání softwaru.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

074 - Oprávky k ostatním ocenitelným právůmGarance

28.6.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymezení ocenitelných práv je uvedeno u účtu 014. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání ocenitelných práv.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

342 - Ostatní přímé daněGarance

28.6.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtují se zde zaplacené zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v průběhu zdaňovacího období, daň z příjmů, jejichž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

353 - Pohledávky za upsaný základní kapitálGarance

28.6.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zachycují se zde pohledávky za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky a členy družstva. Zůstatek účtu představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly vykazované v rozvahové položce „A. Pohledávky za upsaný základní…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

385 - Příjmy příštích obdobíGarance

28.6.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zachycují se zde výnosy, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale příjem k nim nebyl dosud uskutečněn, např. výnosové provize, provedené a odebrané, ale dosud nevyúčtované práce a služby.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávekGarance

28.6.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se účtuje o spotřebě jiných dodávek neskladovatelných nákupů na základě dodavatelských faktur při jejím vyúčtování, kterému obvykle předcházely úhrady záloh (závdavků).
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Evidence pro účely daně z přidané hodnotyGarance

28.6.2017, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) splňuje v praxi dvě významné funkce. Jednak slouží pro plátce DPH jako podklad k sestavení přiznání k DPH, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení a následně slouží správci daně jako primární dokument…
více
ZámekPřístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Úklidové služby v RakouskuGarance

28.6.2017, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naše společnost (plátce DPH) uvažuje o poskytování úklidových služeb i klientům v zahraničí (konkrétně v Rakousku). Prosím o informaci, s jakou sazbou DPH máme vystavovat faktury klientům, příp. zda je nutná registrace k DPH v Rakousku, jestliže půjde o:
více
ZámekPřístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nejčtenější

Změny v zákoně o DPHGarance

21.4.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti DPH budeme v následujícím textu probírat kromě změn již schválených i změny dané novelou projednávanou jako sněmovní tisk č. 873, který čeká aktuálně (ke dni zveřejnění tohoto textu) na podpis prezidenta republiky.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015

Poživatelé důchodůGarance

9.11.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro důchodce, který je činný v pracovněprávním vztahu, platí v plném rozsahu ustanovení zákoníku práce.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Evidence výdajů v rámci daňové evidence a elektronická evidence tržebGarance

19.5.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, obsahují následující řádky rozbor problematiky vedení daňové evidence, resp. pozornost bude věnována především otázce sledování daňových a nedaňových výdajů v rámci daňové evidence. Další prostor pak bude věnován…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2016Garance

2.12.2016, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2016 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 23, platný pro zdaňovací období…
více
ZámekPřístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

21.4.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím textu přinášíme přehled nejdůležitějších změn v zákoně o daních z příjmů, a to nejen těch, které byly přijaty s účinností od 1. 12. 2016 nebo 1. 1. 2017, ale i těch, které mají být schváleny zpětně pro rok 2017 novelou ZDP danou sněmovním tiskem…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015
Nejnovější Právní předpisy
  • 174/2017 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 21.6.2017 v částce č. 63)
  • 175/2017 Sb. novela nař. vl. č. 59/2015 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2017 v částce č. 64)
  • 176/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese (vyšlo dne: 22.6.2017 v částce č. 64)
  • 177/2017 Sb. novela vyhl. č. 449/2006 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2017 v částce č. 64)
  • 178/2017 Sb. novela nař. vl. č. 278/2008 Sb. (vyšlo dne: 26.6.2017 v částce č. 65)
  • 179/2017 Sb. novela vyhl. č. 370/2002 Sb. (vyšlo dne: 26.6.2017 v částce č. 65)
  • 180/2017 Sb. novela vyhl. č. 360/2010 Sb. (vyšlo dne: 26.6.2017 v částce č. 65)
  • 181/2017 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016 (vyšlo dne: 26.6.2017 v částce č. 65)
  • 182/2017 Sb. ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (vyšlo dne: 26.6.2017 v částce č. 65)
  • 183/2017 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (vyšlo dne: 28.6.2017 v částce č. 66)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů ve 30 praktických příkladech
10. 7. 2017 Pondělí
Marek Reinoha

Tento seminář přinese účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe, přičemž účastníci obdrží zadání 30-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol finančního úřadu
12. 7. 2017 Středa
Ing. Jiří Jindrák

Na tomto prakticky zaměřeném semináři se budete moci seznámit s nejčastějšími problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Seminářem bude provázet oblíbený lektor a odborník na danou problematiku – Ing. Jiří Jindrák.

Převodní (transferové) ceny II
30. 8. 2017 Středa
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

V rámci tohoto semináře, který navazuje na seminář Převodní (transferové) ceny, poskytneme účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám. Seminář bude zakončen rozsáhlou případovou studií shrnující závěry školení.

KONFERENCE: Elektronické účetnictví 2017
12. 9. 2017 Úterý
MVDr. Milan Vodička, TULIP Solutions s.r.o., Ing. Zdeněk Burda ml.

Pracujete jako hlavní účetní, ekonom, manažer, finanční ředitel, auditor, daňový poradce nebo jste jednatelem společnosti? Poté právě pro Vás je určena tato konference Elektronické účetnictví 2017, v rámci které budou vysvětleny pojmy jako je účetní, daňový a elektronický doklad, dále se zmíníme o problematice elektronického podpisu a poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcingu IT. 

IFRS v praxi - dvoudenní seminář
12. - 13. 9. 2017 Úterý a Středa
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

V rámci tohoto dvoudenního semináře budou účastníci seznámeni se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy, přičemž tyto rozdíly budou demonstrovány na konkrétních příkladech. Účastníci budou na semináři rovněž procházet praktický příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: