Daňový kalendář

 

Živnostník profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.10.2017
 1 EUR25,73 CZK (+0,03)
 1 USD21,74 CZK (-0,14)
 1 GBP28,64 CZK (-0,15)
 100 RUB37,73 CZK (-0,37)
 100 JPY19,32 CZK (-0,06)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Zdaňování členů statutárních orgánů právnických osobGarance

20.10.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář:
více
ZámekPřístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

§ 74 ZP Obecná ustanovení o dohodách konaných mimo pracovní poměrGarance

20.10.2017, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění
více
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Příjmy z pronájmu - vykazování v přiznání k DPHGarance

20.10.2017, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Začali jsme pronajímat apartmán jako tuzemská firma, plátce DPH, přes rezervační firmu Booking.com zaregistrovanou v Nizozemsku. Jednou měsíčně nám je zaslána faktura na provizi za prodej pokojů. Na faktuře je uvedeno v poznámce, že DPH podléhá v režimu…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - judikátGarance

20.10.2017, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer
I tato problematika patří mezi oblasti, kde jsou spory o oprávněnosti a naplnění zákonných podmínek pro uplatnění odpočtu poměrně časté. Mimo spory, týkající se např. prokazování prvku novosti atd., vychází řada sporů i ze skutečnosti, že pro uplatnění odpočtu…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zdaňování jednatelů a společníků společností s ručením omezenýmGarance

19.10.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zaměstnávání osob se zdravotním postiženímGarance

19.10.2017, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení související
více
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zdravotní pojištění a komunikace s plátci pojistnéhoGarance

19.10.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
V České republice funguje informační systém datových schránek od 1. července 2009, a jelikož jsou zdravotní pojišťovny orgány veřejné moci, týká se tato forma komunikace mj. i jejich úřední činnosti.
více
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER

Investiční certifikát - účtováníGarance

19.10.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S. r. o. investovala 2 mil. Kč do nákupu investičních certifikátů v březnu 2017. Podkladovým aktivem je vývoj kurzu za 12 měsíců (13. 3. 2018). Investiční certifikáty nejsou úročeny, výnos nebo ztráta budou realizovány pravděpodobně v březnu 2018.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Závodní stravování u poplatníků vedoucích daňovou evidenciGarance

18.10.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při posuzování problematiky závodního stravování zaměstnanců řešíme zejména dvě otázky:
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Sazba a odvody daně z příjmů ze závislé činnostiGarance

18.10.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpočet zálohy na daň poplatníka s příjmem ze závislé činnosti za leden 2017 ve výši 300 000 Kč
více
ZámekPřístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Nejčtenější

Evidence výdajů v rámci daňové evidence a elektronická evidence tržebGarance

19.5.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, obsahují následující řádky rozbor problematiky vedení daňové evidence, resp. pozornost bude věnována především otázce sledování daňových a nedaňových výdajů v rámci daňové evidence. Další prostor pak bude věnován…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Test nízké kapitalizace úvěrů a půjček poskytnutých spojenými osobamiArchiv

16.12.2013, Ing. Pavel Běhounek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak je vysvětleno v  kapitole 6.22 , zákon o daních z příjmů (ZDP) obsahuje z hlediska daňové uznatelnosti úroků mnohá omezení. Jedním z nich je omezení tzv. testem nízké kapitalizace podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, kterému je věnována tato…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2014

Dohoda o provedení práceGarance

5.1.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava:
více
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

557 - Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetkuGarance

28.7.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Kladný goodwill se odpisuje…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

16.10.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím textu přinášíme přehled nejdůležitějších změn v zákoně o daních z příjmů, a to nejen těch, které byly přijaty s účinností od 1. 12. 2016 nebo 1. 1. 2017, ale i těch, které byly schváleny v průběhu roku novelami č. 170/2017 Sb. (tzv. daňový…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Nejnovější Právní předpisy
  • 338/2017 Sb. Nález ÚS ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 (vyšlo dne: 16.10.2017 v částce č. 116)
  • 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 340/2017 Sb. mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 342/2017 Sb. mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 343/2017 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 344/2017 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018 (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 345/2017 Sb. Nález ÚS ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 118)
  • 346/2017 Sb. o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení (vyšlo dne: 20.10.2017 v částce č. 119)
  • 347/2017 Sb. Sdělení ERÚ o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 20.10.2017 v částce č. 119)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zákon o DPH 2017 novelizovaná ustanovení na příkladech
10. 10. 2017 Úterý

Ing. Jana Ledvinková

Účastníci tohoto semináře budou prostřednictvím příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH 2017. Celým seminářem bude provázet oblíbená lektorka a odbornice na problematiku DPH – Ing. Jana Ledvinková.

Novela zákona o DPH 2017
18. 10. 2017 Středa

Olga Holubová

Účastníci budou pomocí praktických příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od 1. 7. 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.  

Zavedení IFRS do účetní praxe
9. 11. 2017 Čtvrtek

Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a klíčové postupy vyzkoušet na praktických příkladech.

DPH 2017 v praxi - příklady, příklady, příklady...
24. 11. 2017 Pátek

Olga Holubová

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

Zákon o DPH 2017 - novelizovaná ustanovení zákona pohledem informací GFŘ
28. 11. 2017 Úterý 

Ing. Jana Ledvinková

Seminář probere platný zákon o DPH 2017 a zaměří se na podrobný výklad řady informací, které k novele 2017 vydalo Generální finanční ředitelství.