Daňový kalendář

 

Živnostník profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.8.2017
 1 EUR26,11 CZK (+0,1)
 1 USD22,24 CZK (+0,01)
 1 GBP28,63 CZK (+0,02)
 100 RUB37,45 CZK (+0,03)
 100 JPY20,4 CZK (+0,21)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetkuGarance

18.8.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje aktivace dlouhodobého hmotného majetku se souvztažným zápisem MD na účet 042.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prodej majetku a úprava odpočtuGarance

18.8.2017, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/17 jsme prodali osobní vozidlo, které bylo pořízeno v roce 2013 a při jeho pořízení jsme uplatnili poměrný nárok na odpočet ve výši 90 %. V roce 2017 k datu prodeje činí poměr 47 %. Kdy provést úpravu odpočtu a vrátit tak 43 %? K datu prodeje vozidla či až…
více
ZámekPřístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

K novele daňového řádu s účinností od 1. 7. 2017

18.8.2017, Zdroj: Česká daňová správa
V následujícím textu naleznete základní informace k novele daňového řádu, kterou s účinností od 1. 7. 2017 přinesl zákon č. 170/2017 Sb.
více
Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

586 - Aktivace vnitropodnikových služebGarance

17.8.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje například vnitropodniková přeprava se souvztažným zápisem MD účtů účtových skupin 11x, 13x, 04x nebo 50x, popřípadě na MD účtu 513, jde-li o použití vnitropodnikových služeb pro účely reprezentace. Aktivace znamená…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetkuGarance

17.8.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje aktivace dlouhodobého nehmotného majetku se souvztažným zápisem MD na účet 041.
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

Bezchybné mzdové výpočty- Práce ve svátekGarance

17.8.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stálým problémem ve mzdové účtárně je odměňování výkonu práce v den, na který připadne státní svátek. Důvodem je to, že v minulosti byl výkon práce ve svátek velmi často mylně posuzován jako práce přesčas, ačkoliv i takové případy mohou výjimečně nastat.…
více
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet DPH a vybrané problémy v praxiGarance

17.8.2017, Mgr. Ing. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), rozděluje osvobozená plnění do dvou kategorií podle toho, zda je plátce DPH oprávněn uplatnit si nárok na odpočet DPH u vstupů souvisejících nebo nikoliv. Tento článek se přitom zabývá…
více
ZámekPřístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

585 - Aktivace materiálu a zbožíGarance

16.8.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na účet zásob, popřípadě příslušných účtů účtové skupiny 50x v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob. Aktivace znamená převod již…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

Jak nejlépe sjednat práci přesčas?

16.8.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při sjednávání dohody zaměstnavatele se zaměstnancem o práci přesčas sice není rozhodující, jakým způsobem tuto práci dohoda definuje, přesto je ale nutné dbát na příslušná ustanovení zákoníku práce, která práci přesčas upravují.
více

582 - Změna stavu polotovarůGarance

15.8.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby - polotovarů, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Nejčtenější

Dohoda o provedení práceGarance

5.1.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava:
více
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2016Archiv

2.12.2016, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2016 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 23, platný pro zdaňovací období…
více
ZámekPřístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Evidence výdajů v rámci daňové evidence a elektronická evidence tržebGarance

19.5.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, obsahují následující řádky rozbor problematiky vedení daňové evidence, resp. pozornost bude věnována především otázce sledování daňových a nedaňových výdajů v rámci daňové evidence. Další prostor pak bude věnován…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016Archiv

23.1.2017, Ing. Martin Gorčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
 Zadání příkladu, na základě kterého se vyplňuje daňové přiznání  a  operace, které ovlivnily výši daňové povinnosti podle jednotlivých řádků daňového přiznání .
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2014

557 - Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetkuGarance

28.7.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Kladný goodwill se odpisuje…
více
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Nejnovější Právní předpisy
  • 258/2017 Sb. mění zákon č. 85/1996 Sb. zákon č. 358/1992 Sb. zákon č. 120/2001 Sb., a zákon č. 99/1963 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 259/2017 Sb. mění zákon č. 589/1992 Sb.a další související zákony (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 260/2017 Sb. mění zákon č. 243/2000 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 261/2017 Sb. mění zákon č. 49/1997 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 263/2017 Sb. mění zákon č. 221/1999 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 264/2017 Sb. mění zákon č. 64/1986 Sb.a zákon č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 265/2017 Sb. mění zákon č. 90/2016 Sb. a zákon č. 22/1997 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
  • 266/2017 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 91)
  • 267/2017 Sb. o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 91)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Převodní (transferové) ceny II
30. 8. 2017 Středa
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

V rámci tohoto semináře, který navazuje na seminář Převodní (transferové) ceny, poskytneme účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám. Seminář bude zakončen rozsáhlou případovou studií shrnující závěry školení.

KONFERENCE: Elektronické účetnictví 2017
12. 9. 2017 Úterý
MVDr. Milan Vodička, TULIP Solutions s.r.o., Ing. Zdeněk Burda ml.

Pracujete jako hlavní účetní, ekonom, manažer, finanční ředitel, auditor, daňový poradce nebo jste jednatelem společnosti? Poté právě pro Vás je určena tato konference Elektronické účetnictví 2017, v rámci které budou vysvětleny pojmy jako je účetní, daňový a elektronický doklad, dále se zmíníme o problematice elektronického podpisu a poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcingu IT. 

IFRS v praxi - dvoudenní seminář
12. - 13. 9. 2017 Úterý a Středa
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

V rámci tohoto dvoudenního semináře budou účastníci seznámeni se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy, přičemž tyto rozdíly budou demonstrovány na konkrétních příkladech. Účastníci budou na semináři rovněž procházet praktický příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol finančního úřadu
13. 9. 2017 Středa
Ing. Jiří Jindrák

Na tomto prakticky zaměřeném semináři se budete moci seznámit s nejčastějšími problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Seminářem bude provázet oblíbený lektor a odborník na danou problematiku – Ing. Jiří Jindrák.

Cestovní náhrady v roce 2017
18. 9. 2017 Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Rádi byste se dozvěděli vše o problematice cestovních náhrad? Poté právě pro Vás je určen seminář Cestovní náhrady v roce 2017, na kterém oblíbená lektorka Jaroslava Pfeilerová seznámí účastníky zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.   

 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: