dnes je 30.3.2023

Input:

Dohoda o provedení práce

3.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.9 Dohoda o provedení práce

Ing. Olga Krchovová

Odměna z dohod o provedení práce (DPP) zúčtovaná v souhrnu ve výši nad 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc podléhá odvodu zdravotního i sociálního pojištění.

Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

Priklad

Příklad 1 – odměna do 10 000 Kč

Zúčtovaná odměna v rámci dohody o provedení práce činí 7 320 Kč. Poplatník učinil Prohlášení poplatníka daně a uplatňuje základní slevu na poplatníka.

Základ daně  7 320 Kč  
Základ daně zaokr. na 100 Kč nahoru  7 400 Kč  
Zálohová daň  7 400 × 15 % = 1 110 Kč  
Základní sleva na poplatníka  2 570 Kč  
Čistá mzda  7 320 Kč  
Priklad

Příklad 2 – odměna nad 10 000 Kč

Zúčtovaná odměna v rámci dohody o provedení práce činí 16 000 Kč. Poplatník učinil Prohlášení poplatníka daně a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Doložil potvrzení, že jiný zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění – zaměstnavatel  16 000 × 13,5 % = 2 160 Kč
2 160 : 3 = 720 Kč
2 160 – 720 = 1 440 Kč  
Zdravotní pojištění – zaměstnanec  720 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnavatel  16 000 × 24,8 % = 3 968 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnanec  16 000 × 6,5 % = 1 040 Kč  
Základ daně  16 000 Kč  
Základ daně zaokr. na 100 Kč nahoru  16 000 Kč  
Zálohová daň  16 000 × 15 % = 2 400 Kč  
Základní sleva na poplatníka  2 570 Kč  
Daň po slevě  0 Kč  
Čistá mzda  16 000 – 720 – 1 040 = 14 240 Kč  
Priklad

Příklad 3 – příjem zúčtovaný po ukončení DPP

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce od 1. 4. do 31. 7. 2023. Zaměstnanec začal vykonávat práci dne 1. 4. Neučinil Prohlášení poplatníka daně. V jednotlivých kalendářních měsících zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci vždy odměnu ve výši 8 000 Kč. Z takové odměny nebylo v jednotlivých měsících odváděno zdravotní ani sociální pojištění. V měsíci září 2023 zúčtoval zaměstnavatel zaměstnanci odměnu za mimořádný výkon práce ve výši 5 000 Kč.

Odměna zúčtovaná po ukončení DPP náleží do posledního měsíce, kdy DPP trvala. V červenci 2023 bylo zaměstnanci zúčtováno 8 000 Kč. Tato odměna nezaložila účast na nemocenském pojištění. Při zúčtování doplatku bude zpětně účast na nemocenském i zdravotním pojištění založena (8 000 + 5 000 = 13 000 Kč).

Zaměstnavatel je povinen zpětně zaměstnance přihlásit na OSSZ. V přihlášce uvede datum, kdy zaměstnanec začal pracovat (1. 4.). Též oznámí ukončení DPP k 31. 7. 2023. Při zúčtování odměny za měsíc září odvede pojistné na zdravotní a sociální pojištění z částky 13 000 Kč. Zpětné přihlášení je nutné provést i ve vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, ovšem tam se provede přihlášení jen za měsíc červenec. Kódy "P" – 1. 7. 2023, "O" – 31. 7. 2023.

Pro účely zdanění je nutné připomenout, že DPP byla ukončena 31. 7. 2023, a proto se uplatní při zdanění doplatku zálohová daň. Jedná se o příjem zúčtovaný poplatníkovi po ukončení zaměstnání, kdy DPP již neplyne.

Postup v měsíci září:

Zúčtovaná odměna  5 000 Kč  
Daňový základ  5 000 Kč  
Zálohová daň  5 000 × 15 % = 750 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  5 000 + 8 000 = 13 000 Kč,
13 000 × 13,5 % = 1 755 Kč,
1 755 : 3 = 585 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  5 000 + 8 000 = 13 000 Kč, 13 000 × 6,5 % = 845 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...