dnes je 4.3.2024

Input:

Dohoda o provedení práce

4.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.2.9
Dohoda o provedení práce

Ing. Olga Krchovová

Odměna z dohod o provedení práce (DPP) zúčtovaná v souhrnu ve výši nad 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc podléhá odvodu zdravotního i sociálního pojištění.

Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

Plánované změny v průběhu roku 2024

V současné době jsou schválené změny v posuzování dohod o provedení práce od 1. 7. 2024. Nově se mají všechny dohody u každého pracovníka sčítat. Pokud by hodnota celkového výdělku přesáhla 17 500 Kč, musel by on i jeho zaměstnavatel zpětně odvést státu sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel by tak dopředu nevěděl, kolik ho dohodář bude stát, což vyvolalo velké diskuze. Proto je nyní snaha schválená pravidla ještě změnit. A z toho důvodu nevkládáme zatím nové příklady, které by tuto problematiku ilustrovaly.

Prozatím je schváleno, že zaměstnanec bude od 1. 7. 2024 účasten nemocenského pojištění v tom kalendářním měsíci,

  • v němž úhrn započitatelných příjmů (vyměřovacích základů) z jedné nebo více dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele bude činit více než 10 500 Kč (aspoň 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů); účast na nemocenském pojištění má být v kalendářním měsíci již při dosažení příjmu 10 500 Kč, a nikoliv až vyšším než 10 500 Kč,

  • jestliže úhrn vyměřovacích základů ze všech DPP vykonávaných u všech zaměstnavatelů bude činit aspoň 17 500 Kč (40 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celou korunu směrem nahoru).

Změna výše rozhodného příjmu bude mít dopad i do zdravotního pojištění a zdanění dohodáře. Aby nové opatření mohlo být kontrolováno, má být zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Příklad 1 – odměna nepřesahující rozhodný příjem pro platbu nemocenského pojištění u DPP k 1. lednu 2024 (10 000 Kč)

Zúčtovaná odměna v rámci dohody o provedení práce činí 7 320 Kč. Poplatník učinil Prohlášení poplatníka daně a uplatňuje základní slevu na poplatníka.

Základ daně 7 320 Kč
Základ daně zaokr. na 100 Kč nahoru 7 400 Kč
Zálohová daň 7 400 × 15 % = 1 110 Kč
Základní sleva na poplatníka 2 570 Kč
Čistá mzda 7 320 Kč

Příklad 2 – odměna přesahující rozhodný příjem pro platbu nemocenského pojištění u DPP k 1. lednu 2024 (10 000 Kč)

Zúčtovaná odměna v rámci dohody o provedení práce činí 16 000 Kč. Poplatník učinil Prohlášení poplatníka daně a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Doložil potvrzení, že jiný zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění – zaměstnavatel 16 000 × 13,5 % = 2 160 Kč
2 160 : 3 = 720 Kč
2 160 – 720 = 1 440 Kč
Zdravotní pojištění – zaměstnanec 720 Kč
Sociální pojištění – zaměstnavatel 16 000 × 24,8 % = 3 968 Kč
Sociální pojištění – zaměstnanec 16 000 × 7,1 % = 1 136 Kč
Základ daně 16 000 Kč
Základ daně zaokr. na 100 Kč nahoru 16 000 Kč
Zálohová daň 16 000 × 15 % = 2 400 Kč
Základní sleva na poplatníka 2 570 Kč
Daň po slevě 0 Kč
Čistá mzda 16 000 – 720 – 1 136 = 14 144 Kč

Příklad 3 – příjem zúčtovaný po ukončení DPP

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce od 2. 1. do 30. 4. 2024. Zaměstnanec začal vykonávat práci dne 2. 1. Neučinil Prohlášení poplatníka daně. V jednotlivých kalendářních měsících zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci vždy odměnu ve výši 8 000 Kč. Z takové odměny nebylo v jednotlivých měsících odváděno zdravotní ani sociální pojištění. V měsíci červnu 2024 zúčtoval zaměstnavatel zaměstnanci odměnu za mimořádný výkon práce ve výši 5 000 Kč.

Odměna zúčtovaná po ukončení DPP náleží do posledního měsíce, kdy DPP trvala. V dubnu 2024 bylo zaměstnanci zúčtováno 8 000 Kč. Tato odměna nezaložila účast na nemocenském pojištění. Při zúčtování doplatku bude zpětně účast na nemocenském i zdravotním pojištění založena (8 000 + 5 000 = 13 000 Kč).

Zaměstnavatel je povinen zpětně zaměstnance přihlásit na OSSZ. V přihlášce uvede datum, kdy zaměstnanec začal

Nahrávám...
Nahrávám...