dnes je 20.9.2020

Input:

649 - Mimořádné provozní výnosy

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

649 – Mimořádné provozní výnosy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na výše uvedeném účtu se zachycují operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, např. výnosy z prodeje závodu.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Oprava výnosů minulých účetních období v případě významných částek  311 
315
378  
427  Do konce roku 2012 byly tyto opravy účtovány do mimořádných výnosů.  
2.  VZ  Operace při prodeji závodu nebo jeho části z hlediska prodávajícího:     
  • odpis dluhů, pokud není dohodnuta jejich úhrada

 
dluhy  649   
3.  VZ  Náhrady ke škodám účtovaných na účtu 547 – Mimořádné provozní náklady, tj. škody na majetku vzniklé z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných (např. živelní pohroma)    ČÚS 017