dnes je 4.3.2024

Input:

§ 23b ZPSZ - Průměrná mzda a další pojmy

22.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.3.230002
§ 23b ZPSZ – Průměrná mzda a další pojmy

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 15a – maximální vyměřovací základ jako násobek průměrné mzdy

  • § 22b – měsíční příjem jako násobek průměrné mzdy pro stanovení pravděpodobné výše pojistného

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 15 odst. 4 – průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

  • § 17 odst. 2, 4 – stanovení všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu

 • Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022


Komentář
Komentář

V ustanovení je kromě vymezení některých pojmů obsažena definice průměrné mzdy; pojem průměrné mzdy je používán především při stanovení maximálního vyměřovacího základu a při stanovení pravděpodobné výše pojistného.

Průměrná mzda se stanoví v návaznosti na příslušné parametry používané v důchodovém pojištění, tj. na výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Hodnoty těchto parametrů se stanoví každoročně do 30. září pro následující kalendářní rok; hodnoty těchto parametrů stanoví vláda nařízením.

Podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč a výše

Nahrávám...
Nahrávám...