Daňový kalendář
červen 2017
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 

 

Živnostník profi LIVE

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 22.6.2018
 1 EUR25,79 CZK (-0,07)
 1 USD22,14 CZK (-0,27)
 1 GBP29,41 CZK (-0,18)
 100 RUB35,07 CZK (-0,08)
 100 JPY20,1 CZK (-0,17)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

 

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2017
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
172 29.12.2017 476 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření 1.1.2018  
172 29.12.2017 475 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony  
171 29.12.2017 474 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 1.1.2018  
170 28.12.2017 473 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
170 28.12.2017 472 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 1.1.2018  
170 28.12.2017 471 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 1.1.2018  
169 28.12.2017 470 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
169 28.12.2017 469 Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem 1.1.2018  
168 28.12.2017 468 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
168 28.12.2017 467 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. 1.1.2018  
168 28.12.2017 466 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
167 22.12.2017 465 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 1.1.2018  
167 22.12.2017 464 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 1.1.2018  
167 22.12.2017 463 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2018  
167 22.12.2017 462 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů  
166 22.12.2017 461 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018 (prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
165 21.12.2017 460 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti 28.11.2017  
165 21.12.2017 459 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 1.1.2018  
165 21.12.2017 458 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
164 21.12.2017 457 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
163 21.12.2017 456 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
1.1.2018 (čl. I bod 3 a čl. III)  
162 20.12.2017 455 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018  
162 20.12.2017 454 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 13.1.2018  
162 20.12.2017 453 Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí  
161 20.12.2017 452 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
160 15.12.2017 451 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 1.1.2018  
160 15.12.2017 450 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.1.2018  
160 15.12.2017 449 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018
1.4.2018 (čl. I body 2 až 8, 10 až 18, 27 a 28)  
159 15.12.2017 448 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018
1.9.2018 (čl. I bod 51, pokud jde o přílohy č. 19 a 19a)
1.1.2020 (čl. I body 12, 24 až 42, 44 až 46 a bod 51, pokud jde o přílohy č. 18 a 20)  
158 15.12.2017 447 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti  
158 15.12.2017 446 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 1.1.2018  
158 15.12.2017 445 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb. 1.1.2018  
158 15.12.2017 444 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
158 15.12.2017 443 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
158 15.12.2017 442 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
158 15.12.2017 441 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
157 15.12.2017 440 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
157 15.12.2017 439 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
157 15.12.2017 438 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
157 15.12.2017 437 Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby 1.2.2018  
156 15.12.2017 436 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)  
155 14.12.2017 435 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) 1.1.2018  
155 14.12.2017 434 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 1.1.2018  
154 14.12.2017 433 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.1.2018  
154 14.12.2017 432 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých  
154 14.12.2017 431 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018 1.1.2018  
154 14.12.2017 430 Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace 1.1.2018  
153 13.12.2017 429 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.1.2018  
152 11.12.2017 428 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin  
152 11.12.2017 427 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
152 11.12.2017 426 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
152 11.12.2017 425 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 15.12.2017  
151 11.12.2017 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.  
151 11.12.2017 424 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 3.1.2018  
150 11.12.2017 423 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) 1.1.2018  
149 11.12.2017 422 Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 7.11.2017  
149 11.12.2017 421 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2018  
149 11.12.2017 420 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 1.1.2018  
148 8.12.2017 419 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství 1.1.2018  
148 8.12.2017 418 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 1.1.2019  
148 8.12.2017 417 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
147 8.12.2017 416 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 1.1.2018  
146 7.12.2017 415 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů 1.1.2018  
146 7.12.2017 414 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb. 1.1.2018  
146 7.12.2017 413 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
146 7.12.2017 412 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
146 7.12.2017 411 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
146 7.12.2017 410 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 1.1.2018  
145 7.12.2017 409 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
145 7.12.2017 408 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
145 7.12.2017 407 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 1.1.2018  
145 7.12.2017 406 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.1.2018  
144 7.12.2017 405 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1.1.2018  
143 4.12.2017 404 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 1.1.2018  
143 4.12.2017 403 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
142 30.11.2017 402 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 3.1.2018
13.1.2018 (body 22, 27 a 34)  
142 30.11.2017 401 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 1.1.2018  
141 30.11.2017 400 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 1.1.2018  
140 30.11.2017 399 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
139 29.11.2017 398 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
139 29.11.2017 397 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
139 29.11.2017 396 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
138 29.11.2017 395 Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017 7.11.2017  
138 29.11.2017 394 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 5.11.2017  
138 29.11.2017 393 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti 6.12.2017  
138 29.11.2017 392 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 1.1.2018
3.1.2018 (čl. I body 1 až 11 a 33 až 39)  
137 29.11.2017 391 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.  
137 29.11.2017 390 Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 1.1.2018  
136 29.11.2017 389 Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 1.1.2018  
136 29.11.2017 388 Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance 1.1.2018  
136 29.11.2017 387 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
136 29.11.2017 386 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb. 1.12.2017
1.1.2018 (čl. I bod 7)  
135 24.11.2017 385 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017  
134 23.11.2017 384 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
134 23.11.2017 383 Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce 1.1.2018  
134 23.11.2017 382 Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce 1.1.2018  
133 22.11.2017 381 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
133 22.11.2017 380 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 1.10.2017  
133 22.11.2017 379 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb. 1.1.2018  
132 14.11.2017 378 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
132 14.11.2017 377 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 29.11.2017  
132 14.11.2017 376 Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb  
131 13.11.2017 375 Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  
131 13.11.2017 374 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat  
130 13.11.2017 373 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 1.1.2018  
129 13.11.2017 372 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
1.12.2017 (čl. I bod 6)  
129 13.11.2017 371 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.1.2018
1.1.2018 (čl. IX bod 2)  
129 13.11.2017 370 Zákon o platebním styku 13.1.2018  
128 7.11.2017 369 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017  
128 7.11.2017 368 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů 15.11.2017  
128 7.11.2017 367 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018  
128 7.11.2017 366 Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 1.12.2017 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
128 7.11.2017 365 Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018  
128 7.11.2017 364 Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.  
127 7.11.2017 363 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů  
127 7.11.2017 362 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2018  
127 7.11.2017 361 Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 1.4.2018  
126 31.10.2017 360 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. 1.1.2018  
125 31.10.2017 359 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb. 1.11.2017  
124 27.10.2017 358 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 25.10.2017  
124 27.10.2017 357 Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 24.10.2017  
123 30.10.2017 356 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování 1.11.2017  
123 30.10.2017 355 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
122 30.10.2017 354 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
122 30.10.2017 353 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 1.1.2018  
121 24.10.2017 352 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017  
120 24.10.2017 351 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.10.2017  
120 24.10.2017 350 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
120 24.10.2017 349 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018  
120 24.10.2017 348 Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem 1.1.2018  
119 20.10.2017 347 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2018  
119 20.10.2017 346 Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení  
118 19.10.2017 345 Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu  
117 19.10.2017 344 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018 1.1.2018  
117 19.10.2017 343 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 1.1.2018  
117 19.10.2017 342 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017
1.1.2018 (viz čl. I. bod 5)  
117 19.10.2017 341 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 1.1.2018  
117 19.10.2017 340 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017  
117 19.10.2017 339 Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 1.1.2018  
116 16.10.2017 338 Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.  
115 16.10.2017 337 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)  
115 16.10.2017 336 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017  
115 16.10.2017 335 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017  
115 16.10.2017 334 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017
1.1.2018 (čl. I bod 9)  
114 12.10.2017 333 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %  
114 12.10.2017 332 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Pernštejn" po 5 000 Kč 24.10.2017  
113 11.10.2017 331 Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy 1.11.2017  
112 11.10.2017 330 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 1.1.2018  
112 11.10.2017 329 Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení 1.11.2017  
111 6.10.2017 328 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017  
111 6.10.2017 327 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. 1.1.2018 (prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení)  
111 6.10.2017 326 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
111 6.10.2017 325 Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018  
110 4.10.2017 324 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 1.1.2018  
110 4.10.2017 323 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
110 4.10.2017 322 Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období  
110 4.10.2017 321 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb. 1.11.2017  
110 4.10.2017 320 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů  
109 2.10.2017 319 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu 3.1.2018  
109 2.10.2017 318 Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 1.1.2018  
108 27.9.2017 317 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
108 27.9.2017 316 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru 1.10.2017  
108 27.9.2017 315 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2017  
108 27.9.2017 314 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 1.10.2017  
107 25.9.2017 313 Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.  
107 25.9.2017 312 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2017 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
107 25.9.2017 311 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018 1.1.2018  
106 19.9.2017 310 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.6.2018 (prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
105 19.9.2017 309 Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 3.1.2018  
105 19.9.2017 308 Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 3.1.2018  
105 19.9.2017 307 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů  
104 19.9.2017 306 Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní  
104 19.9.2017 305 Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
104 19.9.2017 304 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2019 (čl. I bod 16 a čl. II bod 5)  
104 19.9.2017 303 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 1.1.2018  
104 19.9.2017 302 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 1.11.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2020 (čl. I bod 9)  
104 19.9.2017 301 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
104 19.9.2017 300 Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon) 1.9.2018 (prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
104 19.9.2017 299 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.12.2017 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
104 19.9.2017 298 Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
104 19.9.2017 297 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018
1.1.2019 (čl. I bod 1)
1.1.2020 (čl. I bod 2)  
103 15.9.2017 296 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.3.2019 (čl. VIII body 2 až 15)  
103 15.9.2017 295 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.11.2017
1.1.2019 (viz čl. X)  
103 15.9.2017 294 Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 1.10.2017 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
103 15.9.2017 293 Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018 (prvním dnem čtvrtého měsíce následujícího po vyhlášení)  
103 15.9.2017 292 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
102 15.9.2017 291 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.12.2017 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
102 15.9.2017 290 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018
(čl. I bod 10 a čl. IV)
1.11.2017 (čl. III body 2 až 4)  
102 15.9.2017 289 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
101 13.9.2017 288 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar 4.10.2017  
101 13.9.2017 287 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů  
101 13.9.2017 286 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
100 13.9.2017 285 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. 1.11.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
100 13.9.2017 284 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 1.11.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
99 4.9.2017 283 Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.  
99 4.9.2017 282 Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
99 4.9.2017 281 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 1.10.2017  
98 30.8.2017 280 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2017  
98 30.8.2017 279 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2017  
97 30.8.2017 278 Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování 1.9.2017  
97 30.8.2017 277 Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení 1.9.2017  
97 30.8.2017 276 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2017  
96 28.8.2017 275 Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky  
95 28.8.2017 274 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
95 28.8.2017 273 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
95 28.8.2017 272 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 1.1.2018  
94 25.8.2017 271 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra 1.9.2017  
93 25.8.2017 270 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 1.9.2017
1.12.2017 (viz čl. I body 12 a 14 novely)
1.9.2018 (viz čl. I body 4 novely)  
92 22.8.2017 269 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017  
92 22.8.2017 268 Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  
91 18.8.2017 267 Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání 1.9.2017  
91 18.8.2017 266 Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie  
90 18.8.2017 265 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2017  
90 18.8.2017 264 Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2017  
90 18.8.2017 263 Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2017  
90 18.8.2017 262 Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) 1.9.2017  
90 18.8.2017 261 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
90 18.8.2017 260 Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
90 18.8.2017 259 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.2.2018
1.1.2019 (viz čl. X písm. a) novely)
(viz čl. X písm. b) novely)
1.1.2018 (viz čl. X písm. c) novely)
1.1.2019 (viz čl. X písm. d) novely)  
90 18.8.2017 258 Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2017
1.7.2018 (viz čl. I body 1, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 38, 40 a 41 novely)  
90 18.8.2017 257 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  
90 18.8.2017 256 Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
89 18.8.2017 255 Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2017  
89 18.8.2017 254 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2017  
89 18.8.2017 253 Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
89 18.8.2017 252 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
1.2.2018 (viz čl. I bod 7 novely)  
89 18.8.2017 251 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci 1.7.2018
1.10.2017 (viz část pátá )  
89 18.8.2017 250 Zákon o elektronické identifikaci 1.7.2018  
89 18.8.2017 249 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.  
89 18.8.2017 248 Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
89 18.8.2017 247 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018
1.1.2019 (viz čl. I bod 27 novely)  
89 18.8.2017 246 Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů  
88 15.8.2017 245 Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města  
88 15.8.2017 244 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče  
88 15.8.2017 243 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 1.9.2017  
87 9.8.2017 242 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
87 9.8.2017 241 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
87 9.8.2017 240 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
87 9.8.2017 239 Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa 1.1.2018  
87 9.8.2017 238 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2017  
86 4.8.2017 237 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů  
86 4.8.2017 236 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.  
86 4.8.2017 235 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
1.1.2018 (čl. I bod 53)  
85 31.7.2017 234 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
85 31.7.2017 233 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2017  
85 31.7.2017 232 Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017  
84 31.7.2017 231 Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
84 31.7.2017 230 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
83 31.7.2017 229 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.  
83 31.7.2017 228 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2018 (čl. I bod 20)  
82 31.7.2017 227 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
82 31.7.2017 226 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů  
82 31.7.2017 225 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018 (prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
81 31.7.2017 224 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů  
81 31.7.2017 223 Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování  
81 31.7.2017 222 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.8.2018 (čl. I bod 201, prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
80 27.7.2017 221 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 1.8.2017  
80 27.7.2017 220 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E 1.8.2017  
80 27.7.2017 219 Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice 1.8.2017  
80 27.7.2017 218 Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu 1.8.2017  
80 27.7.2017 217 Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti 1.8.2017  
79 21.7.2017 216 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. 1.8.2017  
78 18.7.2017 215 Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti  
77 18.7.2017 214 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2017  
77 18.7.2017 213 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů 1.8.2017  
76 14.7.2017 212 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
76 14.7.2017 211 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech 1.8.2017  
76 14.7.2017 210 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
76 14.7.2017 209 Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 1.9.2017  
76 14.7.2017 208 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry  
75 14.7.2017 207 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
74 14.7.2017 206 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.10.2017 (čl. I body 3 až 6, body 8 a 9, body 25 až 30 a bod 33)
1.7.2017 (čl. I bod 46 a čl. IV body 4 až 6)  
74 14.7.2017 205 Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 1.8.2017 (prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
73 14.7.2017 204 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 3.1.2018
(čl. I body 1, 2, 4, 5, 59, 97, 213 až 216, 267 až 280, 282 až 289, 291 až 294, 307, 353 až 369, 372 a 376, čl. III body 1 a 3, čl. V bodů 2 a 5 až 7, čl. VI, čl. VII bodů 1, 4 až 7, 13 a 14, čl. X bodů 1, 3, 4, 6 až 8, čl. XII a čl. XIII)  
72 12.7.2017 203 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018
1.8.2017 (čl. I body 5 a 6)
(čl. IV)  
72 12.7.2017 202 Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.11.2017 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
72 12.7.2017 201 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2017  
72 12.7.2017 200 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018
1.10.2017 (čl. I body 1, 3 až 10, 35, 37 až 39, 43 až 45 a část čtvrtá a šestá)  
72 12.7.2017 199 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018  
72 12.7.2017 198 Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
72 12.7.2017 197 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018  
71 10.7.2017 196 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy  
71 10.7.2017 195 Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2018 (prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
71 10.7.2017 194 Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
(část druhá body 12 až 17)  
71 10.7.2017 193 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.9.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
70 30.6.2017 192 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb. 1.7.2017  
69 30.6.2017 191 Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017  
69 30.6.2017 190 Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) 1.7.2017  
68 30.6.2017 189 Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 1.7.2017  
68 30.6.2017 188 Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 1.7.2017  
68 30.6.2017 187 Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 1.7.2017  
68 30.6.2017 186 Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 1.7.2017  
67 29.6.2017 185 Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
67 29.6.2017 184 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
66 28.6.2017 183 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017
1.8.2017 (čl. CXXVIII)
1.1.2018 (čl. XXXV, čl. CLXXXVII body 5 a 8 a čl. CCXXIII)  
65 26.6.2017 182 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  
65 26.6.2017 181 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016  
65 26.6.2017 180 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání  
65 26.6.2017 179 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva 1.8.2017  
65 26.6.2017 178 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2017  
64 22.6.2017 177 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017  
64 22.6.2017 176 Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese 1.7.2017  
64 22.6.2017 175 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017  
63 21.6.2017 174 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
63 21.6.2017 173 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017  
63 21.6.2017 172 Vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 1.7.2017  
62 16.6.2017 171 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 22.6.2017  
61 16.6.2017 170 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní  
60 13.6.2017 169 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 28.6.2017  
60 13.6.2017 168 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017  
59 9.6.2017 167 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.  
59 9.6.2017 166 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
58 7.6.2017 165 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně  
58 7.6.2017 164 Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
57 2.6.2017 163 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.  
56 2.6.2017 162 Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 15.6.2017  
55 2.6.2017 161 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
55 2.6.2017 160 Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí 1.7.2017  
54 29.5.2017 159 Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže  
54 29.5.2017 158 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2017  
54 29.5.2017 157 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí 1.6.2017  
53 23.5.2017 156 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017  
53 23.5.2017 155 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
53 23.5.2017 154 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara 14.6.2017  
52 22.5.2017 153 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.  
52 22.5.2017 152 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
18.11.2017 (čl. I bod 37, pokud jde o § 6q odst. 2 a 3)
1.1.2018 (čl. I body 14, 23, 24, 41, 58, 59, 60, 66 až 68 a 70 a část druhá)  
52 22.5.2017 151 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
52 22.5.2017 150 Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 1.7.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
52 22.5.2017 149 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2018 (čl. I body 4, 6 až 8, 10, 12 až 16 a 18)  
52 22.5.2017 148 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.2.2018 (prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
52 22.5.2017 147 Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
52 22.5.2017 146 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů  
52 22.5.2017 145 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2018
(čl. I body 8 až 16)
18.11.2017 (čl. II body 1, 4 a 5)  
51 17.5.2017 144 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů  
50 12.5.2017 143 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
50 12.5.2017 142 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
50 12.5.2017 141 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení 1.6.2017  
50 12.5.2017 140 Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 1.1.2018  
50 12.5.2017 139 Nařízení vlády o plánování obrany státu 1.7.2017  
49 5.5.2017 138 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
49 5.5.2017 137 Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice 1.6.2017 (prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po vyhlášení)  
48 2.5.2017 136 Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů  
48 2.5.2017 135 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 19.4.2017  
47 28.4.2017 134 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 1.4.2017  
47 28.4.2017 133 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 1.6.2017
3.1.2018 (čl. I bod 23)  
46 26.4.2017 132 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
46 26.4.2017 131 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid 24.5.2017  
46 26.4.2017 130 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. 1.5.2017  
46 26.4.2017 129 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů  
46 26.4.2017 128 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017  
45 24.4.2017 127 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 1.6.2017  
44 20.4.2017 126 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 1.7.2017  
44 20.4.2017 125 Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení 1.7.2017 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
44 20.4.2017 124 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017  
44 20.4.2017 123 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2018 (čl. I bod 1, pokud jde o § 16a, čl. I bod 50, pokud jde o přílohu č. 1, a čl. III body 1 až 5)  
43 13.4.2017 122 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.4.2017  
43 13.4.2017 121 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2017  
43 13.4.2017 120 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 1.5.2017  
43 13.4.2017 119 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Bouzov" po 5 000 Kč 30.5.2017  
43 13.4.2017 118 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů  
42 13.4.2017 117 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů  
42 13.4.2017 116 Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu  
42 13.4.2017 115 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  
41 7.4.2017 114 Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí 15.4.2017
1.1.2018 (§ 3 a příloha č. 2)  
41 7.4.2017 113 Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 15.4.2017  
41 7.4.2017 112 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 1.7.2017  
40 5.4.2017 111 Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území 15.4.2017  
40 5.4.2017 110 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.4.2017  
40 5.4.2017 109 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.4.2017  
40 5.4.2017 108 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.4.2017  
40 5.4.2017 107 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.4.2017  
40 5.4.2017 106 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.4.2017  
40 5.4.2017 105 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.4.2017  
39 5.4.2017 104 Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony 1.7.2017 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
39 5.4.2017 103 Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
39 5.4.2017 102 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
39 5.4.2017 101 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018
(čl. I body 2, 15, 16, 27, 33, 34, 36, 39 a 41)
1.9.2017 (čl. I body 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 a 43)
1.9.2020 (čl. I bod 11 a čl. III)  
39 5.4.2017 100 Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů 29.4.2017  
39 5.4.2017 99 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018  
39 5.4.2017 98 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
(čl. I bod 13 a čl. III)  
38 31.3.2017 97 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 24.5.2017
24.11.2017 (body 2 a 4)  
38 31.3.2017 96 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh  
37 31.3.2017 95 Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  
36 30.3.2017 94 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
36 30.3.2017 93 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2017
1.7.2017 (čl. IV bod 3)  
36 30.3.2017 92 Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní 1.4.2017  
35 29.3.2017 91 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony  
35 29.3.2017 90 Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony  
34 29.3.2017 89 Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 1.4.2017 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
33 29.3.2017 88 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 1.4.2017  
32 29.3.2017 87 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 1.4.2017  
31 27.3.2017 86 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů  
30 22.3.2017 85 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
30 22.3.2017 84 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně  
30 22.3.2017 83 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 1.4.2017  
29 20.3.2017 82 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 2.3.2017  
29 20.3.2017 81 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie 26.4.2017  
29 20.3.2017 80 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 1.1.2018  
28 17.3.2017 79 Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 1.9.2017  
28 17.3.2017 78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2017
10.12.2017 (čl. I bod 6)
9.12.2018 (čl. I bod 18)  
28 17.3.2017 77 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2017  
28 17.3.2017 76 Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb 1.4.2017  
27 13.3.2017 75 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. 1.6.2017  
27 13.3.2017 74 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády 15.3.2017
1.9.2020 (část čtvrtá)  
26 10.3.2017 73 Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009  
25 8.3.2017 72 Vyhláška o genetických zdrojích zvířat 18.3.2017  
24 6.3.2017 71 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky  
23 6.3.2017 70 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2017  
23 6.3.2017 69 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2017  
22 6.3.2017 68 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
22 6.3.2017 67 Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
22 6.3.2017 66 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2017 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
(viz čl. VIII bod a))
(viz čl. VIII bod b))
1.12.2017 (čl. I body 3, 4, 5, 7, 10, 16, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 54, 58, 61, 62 a 63)  
21 3.3.2017 65 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 31.5.2017  
21 3.3.2017 64 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
21 3.3.2017 63 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.6.2017 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
21 3.3.2017 62 Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
21 3.3.2017 61 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
21 3.3.2017 60 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
20 3.3.2017 59 Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 1.1.2018  
20 3.3.2017 58 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2017  
20 3.3.2017 57 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.5.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
20 3.3.2017 56 Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony 1.4.2017  
20 3.3.2017 55 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
19 28.2.2017 54 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
19 28.2.2017 53 Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu 1.4.2017  
19 28.2.2017 52 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří 1.3.2017  
19 28.2.2017 51 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří 1.3.2017  
18 27.2.2017 50 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 1.3.2017  
17 27.2.2017 49 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 1.3.2017  
17 27.2.2017 48 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 1.3.2017  
17 27.2.2017 47 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017  
16 24.2.2017 46 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb. 1.3.2017
1.5.2017 (čl. I body 4, 5 a 7)  
15 20.2.2017 45 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %  
15 20.2.2017 44 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou  
15 20.2.2017 43 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů  
15 20.2.2017 42 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
1.1.2021 (čl. I bod 2)  
14 17.2.2017 41 Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov 1.4.2017  
13 15.2.2017 40 Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2018 (ruší ust. § 101d odst. 1)  
12 14.2.2017 39 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
12 14.2.2017 38 Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.3.2017  
12 14.2.2017 37 Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření  
12 14.2.2017 36 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
1.6.2017 (čl. I bod 3, pokud jde o § 5 odst. 5 písm. b))  
11 14.2.2017 35 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování  
11 14.2.2017 34 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016  
11 14.2.2017 33 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017 (účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 1.3.2017)  
10 9.2.2017 32 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %  
10 9.2.2017 31 Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %  
10 9.2.2017 30 Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů 1.6.2017  
10 9.2.2017 29 Vyhláška o báňsko-technické evidenci 1.3.2017  
9 7.2.2017 28 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017  
9 7.2.2017 27 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
8 6.2.2017 26 Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.4.2017 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.3.2017 (část druhá [prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení])  
8 6.2.2017 25 Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.2.2017 (účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017)  
8 6.2.2017 24 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.2.2017 (účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017)
1.1.2018 (část dvanáctá)  
8 6.2.2017 23 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 21.2.2017 (účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017)
1.1.2018 (§ 17 odst. 3)  
7 3.2.2017 22 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
7 3.2.2017 21 Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 15.2.2017  
6 31.1.2017 20 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)  
6 31.1.2017 19 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. 1.3.2017  
6 31.1.2017 18 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017  
6 31.1.2017 17 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
1.4.2017 (čl. I bod 1, pokud jde o § 11 odst. 1 písm. b), bod 2, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), bod 5, pokud jde o § 17 odst. 6, a body 9 až 12, pokud jde o přílohy č. 3 až 8)  
5 25.1.2017 16 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
5 25.1.2017 15 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016  
5 25.1.2017 14 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.9.2017
(čl. I bod 17, čl. II bod 6 a čl. IV)  
4 25.1.2017 13 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2017  
4 25.1.2017 12 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017  
3 20.1.2017 11 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 1.1.2017  
3 20.1.2017 10 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.  
2 13.1.2017 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.  
2 13.1.2017 9 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
2 13.1.2017 8 Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016  
1 9.1.2017 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.  
1 9.1.2017 7 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2017  
1 9.1.2017 6 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 15.1.2017  
1 9.1.2017 5 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.1.2017  
1 9.1.2017 4 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.1.2017  
1 9.1.2017 3 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.1.2017  
1 9.1.2017 2 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.1.2017  
1 9.1.2017 1 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.1.2017