dnes je 7.2.2023

Input:

Závěrečné operace u zásob

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.3
Závěrečné operace u zásob

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Oblast zásob je třeba koncem účetního období ošetřit s ohledem na jejich charakter, oceňování a způsob účtování (průběžný způsob A nebo periodický způsob B). Některé operace jsou shodné bez ohledu na to, zda účetní jednotka používá účtování způsobem A nebo způsobem B, jiné jsou specifické pouze pro jeden z těchto způsobů. Jde zejména o následující operace:

  • proúčtování zásob na cestě u nakupovaných zásob, jestliže účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce účetního období nedošly (způsob A i B),

  • proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob jako dohadných položek pasivních v případech, kdy účetní jednotka převzala zásoby, avšak nemá dosud faktury (způsob A i B),

  • proúčtování inventarizačních rozdílů (manko nebo přebytek) vzniklých z porovnání výsledků inventury nakupovaných zásob i zásob vlastní výroby s účetním stavem (způsob A) nebo se skladovou evidencí (způsob B),

  • proúčtování přirozených úbytků či ztratného v případě, že to charakter zásob umožňuje a účetní jednotka má vnitropodnikovou směrnicí stanoveny normy přirozených úbytků a ztratného (způsob A i B),

  • proúčtování úpravu zásob na skladě (u způsobu B) postupem stanoveným vnitřní směrnicí (buď odúčtování počátečního stavu zásob do spotřeby a její následné snížení o konečný stav (zjištěný ze skladové evidence) převedený na účet zásob, nebo pouhým vyjádřením změny stavu na účtu zásob),

  • posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich tržní (reálnou) hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek (u pomaluobrátkových či zastaralých zásob určených k doprodeji za sníženou cenu) či k odpisu (u znehodnocených či neprodejných zásob).

Příklad

(nakupované zásoby, u materiálu účtováno způsobem A, u zboží způsobem B)

Informace z účetnictví a ze skladové evidence MD D
Zůstatek zásob materiálu na skladě v účetnictví 1.800.000 112  
Stav materiálu podle inventarizace 1.802.000    
Faktury na nedodaný materiál (materiál na cestě) 420.000 111 321
Příjemky na nevyfakturovaný materiál 560.000 112 111
Zůstatek zásob zboží v prodejně v účetnictví 12.500.000 132  
Stav zboží podle skladové evidence 10.800.000    
Stav zboží podle inventury 10.650.000    
Norma přirozených úbytků zboží 50.000    
Faktury za nedodané zboží 240.000 504 321
Příjemky na nevyfakturované zboží 85.000    

Koncem účetního období zaúčtovala obchodní společnost v oblasti nakupovaných zásob na základě údajů z účetnictví a ze skladové evidence následující operace:

Č. Text MD D
1. Materiál na cestě 420.000 119 111
2. Nevyfakturovaný dodaný materiál 560.000 111 389
3. Přebytek materiálu 2.000 112 648
4. Změna stavu zásob zboží (PZ – KZ) 1.700.000 504 132
5. Zboží na cestě 240.000 139 504
6. Nevyfakturované dodané zboží 85.000 504 389
7. Přirozený úbytek zboží podle normy 50.000 504 132
8. Manko na zboží 100.000 549 132

Nesmíme

Nahrávám...
Nahrávám...