dnes je 20.6.2021

Input:

Vymezení povinného pojistného pro zdanění závislé činnosti

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Vymezení povinného pojistného pro zdanění závislé činnosti

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 6 odst. 12 ZDP (do 31. 12. 2020) stanovil povinnost navýšit příjmy ze závislé činnosti o částku tzv. povinného pojistného,

které bylo vymezeno jako částka odpovídající:

  • pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a

  • pojistnému na veřejné zdravotní pojištění,

které byl z příjmů ze závislé činnosti podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel.

Ustanovení o povinném pojistném bylo v průběhu času měněno, naposledy od 1. 1. 2019, viz následující tabulka.

§ 5 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ukládá zaměstnavateli povinnost odvést část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance. Výše odvodu je 9 % z vyměřovacího základu.

§ 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, uvádí sazbu pojistného, kterou hradí zaměstnavatel z vyměřovacího základu zaměstnance. Úprava od roku 2011 do 30. 6. 2019 stanoví sazbu 25 % vyměřovacího základuod 1. 7. 2019 sazbu 24,8 % vyměřovacího základu.

2009–2010   2011–2018   2019–2020   2021  
Částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti nebo funkčnímu požitku i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá.   Stejná úprava jako v období 2009 a 2010, navíc vymezení, kdo se považuje za zaměstnance, u kterého zaměstnavatel nemá povinnost platit pojistné; je to zaměstnanec:   Stejná úprava jako v období 2011 až 2018,   Povinné pojistné se neaplikuje (princip zdanění ze „superhrubé mzdy” byl zrušen).  

 
  • u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo

 
ale přidána výjimka z definice zaměstnance, za kterého zaměstnavatel nemá povinnost platit pojistné – za takového zaměstnance se nepovažuje zaměstnanec, je-li prokázáno že se na něho vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy JČS EU nebo EHP jiného než ČR nebo Švýcarska.  
 

 
  • na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu.

 

 

 
Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  
 

Komentář:

Povinnost zvýšit základ daně o povinné pojistné byla zakotvena v ZDP od roku 2008 do roku 2020.

Od roku 2021 se již princip superhrubé mzdy neaplikuje, podle přechodných ustanovení zákona č. 609/2020 Sb., který změnu přinesl, ani na příjmy zúčtované zaměstnanci před 1. 1. 2021, které jsou vyplacené až po 31. 1. 2021.

Do konce roku 2007 se naopak základ daně zaměstnancům snižoval o jimi uhrazené sociální a zdravotní pojištění.

Legislativní zkratka „povinné

Nahrávám...
Nahrávám...