dnes je 30.5.2020

Input:

Vliv aktivního vymáhání pohledávek na tvorbu opravných položek

22.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2 Vliv aktivního vymáhání pohledávek na tvorbu opravných položek

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 8a odst. 2 ZoR – V určitých případech lze opravné položky k pohledávkám tvořit jen v případě aktivního vymáhání, tj. bylo-li zahájeno

  • rozhodčí řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, nebo

  • soudní řízení nebo

  • správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Další podmínky aktivního vymáhání viz tabulka.

2010   2011–2020