dnes je 3.3.2021

Input:

Účtování o pořízení fotovoltaické elektrárny

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.2.5
Účtování o pořízení fotovoltaické elektrárny

Ing. Martin Veselý

VYŠLO V ČÍSLE 2/2021

Jak správně zaúčtovat a zatřídit do daňových odpisů pořízení fotovoltaické elektrárny?

Odpověď

V praxi může jít o elektrárnu samostatně stojící anebo o elektrárnu vybudovanou na jiném stavebním díle, třeba na střeše. V obou případech je pro daňovou klasifikaci zásadní rozdělení na stavební a technologickou část. Tuto, v daňových kruzích běžnou, praxi potvrzují jak pokyn GFŘ D-22, k § 26 ZDP 1), tak kupříkladu i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 307/2017–33.

Stavební část samostatné elektrárny představuje stavební základ včetně nosné konstrukce a kabelů. Tyto prvky zatřídíme do kategorie 2302 klasifikace CZ-CC; daňově pak postupujeme podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů a v rámci položky (4-16) je zařadíme do čtvrté odpisové skupiny s dobou odpisování 20 let. V případě, že fotovoltaická elektrárna je pevně spojená s budovou (je umístěná např. na střeše), pak její stavební část (nosná konstrukce, stojany, kabelové svody apod.) představuje technické zhodnocení příslušné budovy. Technické zhodnocení má vlastní daňová pravidla, a postupujeme tak stejně jako např. u přístavby nebo rekonstrukce. V případě najatého (podnajatého) majetku lze využít ustanovení o odpisování nájemcem (podnájemcem) za předpokladu písemného souhlasu vlastníka (nájemce).

Technologická část fotovoltaické elektrárny je tvořena zejména solárními panely, měniči a rozvaděči. V klasifikaci produkce CZ-CPA nalezneme tyto součásti pod kódy 27.11 a 27.12. Způsob daňového odpisování upravuje speciální ustanovení § 30b zákona o daních z příjmů 2). Jedná se v podstatě o časový odpis, obdobně jako v případě

Nahrávám...
Nahrávám...