dnes je 4.8.2020

Input:

Pozdní registrace k DPH

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2526.4
Pozdní registrace k DPH

Ing. Jana Kolářová

FO byla nyní (listopad) zpětně zaregistrována k DPH od 1. 5. 19. Teď musí podat řádné přiznání k DPH za květen až říjen 2019?

1. Faktura např. v 5/19 (původně jako neplátce) byla za 100 tis. Kč. Nebude vystavovat žádné nové faktury ani opravné daňové doklady a pouze odvede daň ve výši 15 % = 15 tis. Kč FÚ?

2. Nebo je těch 100 tis. Kč včetně daně? (85 tis. + 15 tis.)

3. Lze vystavit opravný daňový doklad na 100 tis. Kč (dle jakého paragrafu) a vystavit nový doklad na 100 tis. + 15 tis. Kč? Odběratel bude mít nárok na odpočet, můj klient daň odvede.

4. Musí podat i kontrolní hlášení od 5/19?

5. Pozdě odvedená daň je nějak daňově účinná (v daních z příjmu)?

Situaci rozumím tak, že se FO stala plátcem DPH ze zákona, ale nesplnila svou registrační povinnost.

Plátce musí podat přiznání a kontrolní hlášení za všechna období, po která byl plátcem daně. Za pozdní podání přiznání bude vyměřena sankce podle § 250 DŘ, za pozdní podání kontrolního hlášení podle § 101h ZDPH, za pozdní úhradu daně pak úrok z prodlení podle § 252 DŘ.

Ad 1. až 3. Ekonomický dopad pozdě odvedené DPH bude záviset na dohodě mezi dodavatelem a