dnes je 30.6.2022

Input:

Popisy pracovních míst

28.6.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.2 Popisy pracovních míst

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Charakteristika

Součástí tvorby pracovních míst je formalizace jejich základních charakteristik – cílů a výkonových kritérií, odpovídajících pravomocí a hlavních úkolů či povinností – zachycená v popisu pracovního pozice. Popisy pracovních míst není zpravidla účelné vytvářet pro všechna pracovní místa v organizaci; vytvářeny by měly být především pro místa řídicí a odborně specializovaná.

Náležitosti popisu

Při vytváření popisů pracovních pozic, především ve větších organizacích, je vhodné dodržovat určitá pravidla týkající se jejich struktury a obsahu hlavních částí. K hlavním položkám popisu pracovních pozic by měly náležet:

  • základní cíl či cíle pracovního místa, tj. jednoduché vyjádření účelu pracovního místa a jeho očekávaného výsledku. K jeho charakterizování by nemělo být použito více než 25 slov. Tyto cíle jsou přirozeně velmi obecné, jejich zužování by však vedlo k tomu, že by popisy pracovních pozic velmi rychle zastarávaly. Podrobnější či přesnější cíle, jako je například dosažení určitého objemu prodeje, jsou stanoveny v rámci ročních cílů jednotlivých pracovníků;

  • základní povinnosti a úkoly, které držitel místa v zájmu dosažení cíle provádí a za které je odpovědný, uspořádané v pořadí jejich důležitosti. K popisu hlavních povinností pracovního místa by u většiny pozic mělo postačovat pět až osm vět. Častou chybou popisů pozic je uvádění veškerých úkolů pozice bez ohledu na jejich význam: hlavní povinnosti místa jsou ty, jejichž nevykonání nebo nedostatečné vykonání podstatně ovlivní očekávané výsledky a vyžádá si zásah nadřízeného;

  • pravomoci pracovního místa se vztahují především k jeho rozhodovacím pravomocím, tj. k okruhu rozhodnutí, která může držitel pozice provést bez konzultace se svým nadřízeným (včetně, jde-li o finanční

Nahrávám...
Nahrávám...