dnes je 26.6.2022

Input:

ORGANIZAČNÍ KULTURA

18.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.7 ORGANIZAČNÍ KULTURA

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Organizační či firemní kulturu tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování firemních zaměstnanců. Vytváří hodnotový rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci.

Forma organizační kultury

Firemní kultura může být psaná (obsažená například v zaměstnaneckém kodexu či pracovním řádu) nebo nepsaná, spočívající především v tradici a zvyklostech firmy a fungující jako společenský tlak. Určitou kulturu má každá organizace, ne vždy si ji však plně uvědomuje a záměrně vytváří.

Cíl

Firemní kultura podporující žádoucí cíle a pracovní postoje zaměstnanců výrazně přispívá k výkonu i příznivému vnějšímu vnímání firmy. Výkonné organizace proto svou firemní kulturu chrání a využívají ji jako měkký nástroj vedení, usměrňování a motivace zaměstnanců, sloužící ke zvýšení firemní výkonnosti, k vyšší zaměstnanecké loajalitě, pracovní spokojenosti a stabilitě zaměstnanců.

Silná a slabá organizační kultura

Základem tvorby firemní kultury je jednání a osobní příklad manažerů (převažující manažerský styl), personální politika a vztah vedení firmy k jejím zaměstnancům. Silná firemní kultura, jejímž projevem jsou jasně stanovené hodnoty a normy chování firemních zaměstnanců, má na myšlení a chování osob značný dopad, slabá firemní kultura se projevuje nejasností firemních cílů, častými změnami principů ovlivňujících rozhodování i tím, že různé osoby zastávají různé hodnoty.

Organizační kultura jako nástroj řízení lidských zdrojů

Určitou organizační kulturu má prakticky každý podnik. Ne vždy si ji však plně (či objektivně) uvědomuje a záměrně ji vytváří. Očekávané chování firemních zaměstnanců tak může vznikat buď cíleně nebo spíše spontánně a neformálně. Zdravé a výkonné organizace mají zpravidla specifickou (i když ne nutně shodnou) kulturu, které jsou si dobře vědomy, kterou chrání a na kterou jsou hrdé. Organizační kultura představuje totiž důležitý a velmi efektivní nástroj vedení a motivace zaměstnanců, přispívající k růstu výkonnosti firmy, ale i jako faktor pracovní spokojenosti zaměstnanců a kritérium jejich hodnocení.

Vedení zaměstnanců

Jako nástroj vedení zaměstnanců doplňuje firemní kultura řízení pracovníků na základě cílů. Svou roli hraje především tam, kde vedle cílů, kterých mají zaměstnanci dosáhnout, je třeba, aby dodržovali i určité další, převážně kvalitativní standardy pracovního či sociálního

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...