dnes je 28.6.2022

Input:

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.6 Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 32ga ZDP stanovuje od roku 2014 možnosti snížení základu daně, uplatnění slev na dani či daňového zvýhodnění v případě podávání přiznání osobou spravující pozůstalost, které se týkají daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Omezení pro tato přiznání ukazuje následující tabulka:

2014   2015–2017   2018–2022  
Nelze uplatnit:   Nelze uplatnit:   Nelze uplatnit:  
nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP),   nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP),   nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP),  
položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 ZDP),   položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 ZDP), s výjimkou daňové ztráty,   (všechny odčitatelné položky podle § 34 ZDP uplatit lze)  
slevu na dani,   slevu na dani,   slevu na dani, s výjimkou slev podle § 35 ZDP,  
daňové zvýhodnění na dítě.   daňové zvýhodnění na dítě.   daňové zvýhodnění na dítě.  

Komentář:

Rozšíření možnosti snížit základ daně v období ode dne smrti zůstavitele do dne předcházejícího

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...