dnes je 24.5.2022

Input:

§ 45 ZoVZP - Přirážky k pojistnému

13.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.8.45
§ 45 ZoVZP – Přirážky k pojistnému

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

    • § 44 – přestupky

  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

    • § 5 odst. 2 – splatnost pojistného

    • § 14 – přeplatek na pojistném

    • § 15 odst. 2 a § 17 – způsob placení pojistného

    • § 16 – promlčení pojistného


Komentář
Komentář

Zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní služby, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob. V takovém případě vyměří zdravotní pojišťovna

Nahrávám...
Nahrávám...