dnes je 5.12.2021

Input:

§ 342 ZP Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

21.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.342
§ 342 ZP Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 48 odst. 4 – skončení pracovního poměru smrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele

  • § 313 – potvrzení o zaměstnání

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • § 13 – pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

  • § 27 – pokračování v poskytování zdravotních služeb

Jestliže smrtí zaměstnance pracovněprávní vztah vždy skončí, protože závislá práce je postavena na jeho osobním výkonu práce (viz § 2 odst. 1 ZP), pro případ smrti zaměstnavatele – fyzické osoby to automaticky neplatí.

Jak vyplývá z § 342 odst. 1 ZP, k zániku pracovněprávního vztahu dnem smrti zaměstnavatele dojde jen v případě, že se neuplatní právní úprava pokračování v živnosti podle § 13 ŽZ, resp. pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona č. 372/2011 Sb. Spojením právní úpravy v zákoníku práce a živnostenském zákoně, resp. v zákoně o zdravotních službách, nutno dospět k závěru, že pracovněprávní vztah skončí v této souvislosti:

 • okamžikem smrti zaměstnavatele – fyzické osoby, pokud není oprávněné osoby, která by v živnosti mohla pokračovat, nebo zaměstnavatel neprovozoval živnost či neposkytoval zdravotní služby (a tím pádem nelze hovořit o případném pokračování v živnosti nebo v poskytování zdravotních služeb),

 • marným uplynutím lhůty 3 měsíců od smrti zaměstnavatele, v případě, že existuje oprávněná osoba, která může pokračovat v živnosti nebo v poskytování zdravotních služeb, ale prohlásí, že tak

Nahrávám...
Nahrávám...