dnes je 20.4.2021

Input:

073 - Oprávky k softwaru

2.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

073 – Oprávky k softwaru

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení softwaru je uvedeno u účtu 013. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání softwaru.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

§ 28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.2.1. – Software (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Účetní odpisy softwaru 551 073 Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem – § 28 odst. 6 ZoÚ.
2. VZ Odpis zůstatkové ceny softwaru při jeho vyřazení z důvodu nepotřebnosti 551 073
3. VZ Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení softwaru:


a) prodejem 541 073
b) chybějícího 549 073 § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP
Pokud jde o nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021, resp. 1. 1. 2020.
c) darovaného 543 073 § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
Pokud jde o nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021, resp. 1. 1. 2020.
Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.
d) převodem do osobního užívání individuálního podnikatele 491 073 ČÚS 018
Plátce DPH odvede daň na výstupu 491/343.
Nahrávám...
Nahrávám...