dnes je 18.3.2019
Input:

Zvýšení základního kapitálu obecně

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.1
Zvýšení základního kapitálu obecně

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Zvýšení základního kapitálu je významnou změnou v životě obchodní společnosti a je zejména pozitivním signálem vůči věřitelům. Uvědomíme-li si, že společnost s ručením omezeným a akciová společnost ručí za své závazky veškerým svým majetkem, posiluje zvýšení základního kapitálu záruky věřitelů, že jejich pohledávky budou uspokojeny.

Zvýší-li se základní kapitál novými vklady stávajících, popř. nových společníků, dojde k posílení vlastního kapitálu společnosti a ke zlepšení kapitálové situace společnosti. Zvýší-li se základní kapitál z vlastních zdrojů společnosti (z nerozděleného zisku nebo z volně použitelných fondů společnosti), vlastní kapitál se neposílí, protože dojde k „pouhému” přesunu mezi složkami vlastního kapitálu. Přesto i v tomto případě jde o velmi pozitivní signál vůči věřitelům. Jak bylo výše nastíněno, lze zvýšení základního kapitálu provést dvěma způsoby:

Efektivní zvýšení ZK

1) Efektivní zvýšení základního kapitálu

Efektivní zvýšení základního kapitálu představuje jeho zvýšení dalšími vklady stávajících nebo nových společníků. Společnost na jedné straně (v aktivech) získává další majetek a na druhé straně (v pasivech) zvyšuje