dnes je 5.12.2021

Input:

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

22.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4
Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Ing. Vladimír Hruška 

Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem (např. valná hromada), a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek (pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny).

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny, a to i v případě, kdy by byla účetní závěrka v auditorské zprávě hodnocena negativně (to může být v podobě záporného výroku nebo upuštění od vydání výroku, nebo v případě hodnocení sice pozitivního, ale s určitou výhradou). Povinnost se vztahuje i na skutečnost, že např. valná hromada neschválila účetní závěrku.

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin. Jak již bylo uvedeno, účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy.

Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpis, předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní

Nahrávám...
Nahrávám...