dnes je 4.3.2024

Input:

Způsob uplatnění výdajů podnikající fyzickou osobou

17.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.5.3 Způsob uplatnění výdajů podnikající fyzickou osobou

RNDr. Ivan Brychta

Výklad právní věty
§ 1 odst. 2 ZoÚ stanoví, za jakých podmínek se stanou právnické a fyzické osoby účetními jednotkami, které jsou povinny vést účetnictví (od okamžiku specifikovaného v § 4 ZoÚ).

§ 7 odst. 13 ZDP stanoví fyzickým osobám s příjmy podle § 7 ZDP (ze samostatné činnosti), které nevedou účetnictví, neuplatňují procentní výdaje a jejichž daň za dané zdaňovací období není rovna paušální dani, vést daňovou evidenci upravenou v § 7b ZDP.

§ 7 odst. 7 a 8 ZDP upravují možnost fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP uplatnit místo prokazatelně vynaložených výdajů výdaje stanovené procentem z příjmů (označované jako procentní nebo též paušální výdaje).

§ 7a ZDP ve znění do 31. 12. 2020 upravoval možnost fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP nechat si stanovit daň paušální částkou.

§ 7a ZDP ve znění od 1. 1. 2021 upravuje paušální daň pro poplatníky, kteří jsou v paušálním režimu podle § 2a ZDP.

Z uvedeného plyne podnikající fyzické osobě několik možností, jak zdanit své příjmy ze samostatné činnosti, viz následující tabulka.

1993–2000   2001–2003   2004–2020   2021–2023  
• vedení účetnictví (podvojné, jednoduché)

• uplatnění procentních výdajů  
• vedení účetnictví (podvojné, jednoduché)

• uplatnění procentních výdajů

stanovení daně paušální částkou  
vedení účetnictví (podvojné)

vedení daňové evidence

• uplatnění procentních výdajů

• stanovení daně paušální částkou  
• vedení účetnictví (podvojné)

• vedení daňové evidence

• uplatnění procentních výdajů

zdanění paušální daní  

Komentář:

Při přechodu z vedení účetnictví (podvojného) na daňovou evidenci anebo z daňové evidence na vedení účetnictví se postupuje podle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 ZDP (viz odkaz na samostatné heslo).

Při změně ve vykazování výdajů je nutné

Nahrávám...
Nahrávám...