dnes je 26.5.2019
Input:

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.5
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Zákon č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích převzal z obchodního zákoníku určité povinnosti, které musí plnit účetní jednotky v rámci podnikatelského seskupení (§ 71 – 91 ZOK). Jedná se o povinnost ovládané osoby sestavovat zprávu o vztazích vůči ovládající osobě a vůči osobám ovládaným stejnou ovládající osobou.

Ovládající osoba je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

Zákon uvádí, že ovládající osobou je osoba, která

  • může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace,

  • nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci,

  • spolu s osobami jednajícími ve shodě společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujících alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci,

  • sama, nebo s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu