Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v zákoně o rezervách na základě zákona č. 170/2017 Sb.

3.7.2017, Zdroj: Česká daňová správa

Novela zákona č. 170/2017 Sb., účinná od 1. 7. 2017, která mění několik daňových zákonů, přinesla i změny v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

V dosavadním znění zákon o rezervách stanovil pro tvorbu daňově uznatelné rezervy podmínku, aby tvorba této rezervy byla zaúčtována podle právních předpisů upravujících účetnictví. Novela zavádí z tohoto pravidla jedinou výjimku, a to u rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013. Ta se vytváří zcela nezávisle na případné účetní rezervě shodného určení a poplatník ji uplatňuje jako položku snižující nebo zvyšující základ daně z příjmů.

 

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Živnostník profi.
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz