dnes je 7.4.2020

Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Následující text se zaměřuje na schválené změny, které od roku 2020 čekají na fyzické osoby v oblasti daně z příjmů. Prostor je věnován i novinkám, které dosud schváleny nebyly, ale o kterých se stále jedná.

1. Co je schválené a od 1. 1. 2020 platí

Tři novely

Změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2020 není mnoho, a to přesto, že od 1. 1. 2020 jsou účinné hned tři novely nebo jejich části:

 • některá ustanovení novely zákonem č. 80/2019 Sb., tedy pozdě přijatého balíčku změn pro rok 2019, o kterém jsme se zmiňovali již v předchozí verzi tohoto článku,

 • novela zákonem č. 125/2019 Sb., která měla zdanit církevní náhrady, ale po zásahu ústavního soudu byla zrušena, a

 • novela zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

Zaměříme se jen na změny dané poslední ze zmíněných novel, které však nejsou příliš velké.

Omezení osvobození výher

Novelou dochází k omezení osvobozených výher z účtenkové loterie podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Po úpravě v § 4 odst. 1 písm. f) ZDP bod 4 budou zdaněny výhry nad 1 000 000 Kč. Neosvobozená výhra bude coby ostatní příjem (§ 10 odst. 1 písm. ch) ZDP) podléhat zvláštní sazbě daně (srážkové dani) ve výši 15 %. Jen na okraj doplňujeme, že současné ceny v účtenkové loterii tuto hranici nepřevyšují.

Podobné omezení osvobození je v případě osvobození výher z legálních hazardních her do § 10 odst. 3 písm. b) ZDP.

V případě tuzemských výher z loterií a tombol je princip stejný jako u účtenkové loterie. Pokud výše jednotlivé výhry přesáhne 1 000 000 Kč, zdaní se výhra z tuzemských zdrojů v rámci ostatních příjmů fyzické osoby zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) ve výši 15 %.

V souvislosti se srážkovou daní bylo doplněno do § 36 odst. 7 ZDP, že šťastný výherce se může rozhodnout, že zdaní příjem z výher z loterií a tombol z tuzemských zdrojů v rámci svého daňového přiznání, což mu může umožnit uplatnit oproti dani slevy na dani nebo daňové zvýhodnění. Srážková daň bude v takovém případě započtena na daň.

U výher z loterií a tombol zahraničních zdrojů se výhry nad 1 000 000 Kč zdaní jako ostatní příjem v rámci daňového přiznání (oproti příjmu nejsou přípustné žádné výdaje).

V případě výher z jiných legálních hazardních her se bude sledovat úhrn výher podle jednotlivého druhu hazardní hry, a pokud snížení o úhrn vkladů přesáhne příjem 1 000 000 Kč, bude takový příjem zdaněn v rámci ostatních příjmů (jelikož se neaplikuje srážková daň, výherce bude muset podat daňové přiznání). Překročení částky 1 000 000 Kč se bude sledovat samostatně pro:

 • kursové sázky a totalizátorové hry,

 • technické hry,

 • živé hry s výjimkou turnaje živé hry,

 • turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu a

 • jiné hazardní hry než uvedené v předchozích bodech (a než loterie a tomboly).

2. Změny v důsledku růstu průměrné a minimální mzdy

Změny v důsledku zvýšení průměrné mzdy

V důsledku zvýšení průměrné mzdy (viz nařízení vlády č. 260/2019 Sb.) se v roce 2020 opět zvýšila hranice pro aplikaci solidární daně, a to v porovnání s předchozím rokem takto:

Platí pro rok   Roční limit   Měsíční limit  
2019   1 569 552 Kč   130 796 Kč  
2020   1 672 080 Kč   139 340 Kč  

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2020 zvýšena minimální mzda z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc (vzrůstají i hodinové sazby, to ale nemá na daň z příjmů vliv). Změna se od roku 2020 promítne do následujících ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • zvyšuje se strop pro slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (§ 35bb ZDP) z 13 350 Kč na 14 600 Kč, protože oním stropem je právě minimální mzda,

 • limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů (podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP), který je stanoven podle 36násobku minimální mzdy, vzrostl z částky  480 600 Kč na 525 600 Kč,

 • vyplácení daňového zvýhodnění na děti poskytovaného formou daňového bonusu je podmíněno:

  • - obecnou podmínkou pro výplatu (dle § 35c odst. 4 ZDP), kdy výše příjmu (podle §§ 6 a 7 ZDP) je alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy k 1. 1., což znamená zvýšení hranice z 80 100 Kč na 87 600 Kč, a
  • - zvýšila se i hranice umožňující výplatu měsíčního bonusu u zaměstnance z 6 675 Kč na 7 300 Kč (§ 35d odst. 4 ZDP požaduje příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy k 1. 1.).

3. Související výklady správce daně

Málo změn v ZDP zároveň znamená i to, že se na webových stránkách Finanční správy v souvislosti s novelami neobjevila žádná doplňující sdělení. Přesto uvádíme několik informací publikovaných správcem daně k uzavírání roku 2019, a to konkrétně:

 • Pokyn GFŘ D-42, kterým se stanovují jednotné kurzy za zdaňovací období 2019 podle § 38 ZDP.

 • Jako každoročně přichází GFŘ s textem nazvaným Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019, ve kterém uvádí nejčastější dotazy a odpovědi ke zdaňování fyzických osob. Text ze 7. 1. 2020 je