dnes je 23.4.2019
Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Následující text je věnován nejen schváleným změnám v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob pro rok 2019, ale v závěru se zabývá i návrhy novel, u kterých projednávání dosud není uzavřeno.

1. Schválené změny pro rok 2019

Zákon č. 306/2018 Sb.

Jedinou změnu v oblasti daní z příjmů přinesla pro fyzické osoby novela zákonem č. 306/2018 Sb. (dle sněmovního tisku č. 80), účinná od 1. 1. 2019.

Změna se týká zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí a spočívá v doplnění § 6 odst. 12 ZDP, který specifikuje, že se základ daně ze závislé činnosti navýší na superhrubý o povinné pojistné také u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, přičemž takový zaměstnanec je vymezen v případech, kdy:

- se u něho odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy ČR, nebo

- na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu.

Novela doplňuje výjimku, že za takového zaměstnance se nebude považovat zaměstnanec, je-li prokázáno, že se na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy JČS EU nebo státu EHP (jiného než ČR) nebo Švýcarské konfederace.

V takovém případě se pak nebude jeho mzda ze zahraničí navyšovat o české sazby sociálního a zdravotního pojištění, ale navýší se o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění (a tyto zahraniční příspěvky se budou považovat pro účely daní z příjmů za povinné pojistné).

Další s tím související změna je již jen technického charakteru - do ustanovení § 38j písm. f) ZDP, které specifikuje náležitosti mzdových listů, bylo doplněno, že je potřeba evidovat i povinné pojistné z úhrnu mezd zúčtovaných zaměstnanci.

2. Změny v důsledku růstu průměrné a minimální mzdy

Změny v důsledku zvýšení průměrné mzdy

V důsledku zvýšení průměrné mzdy (viz nařízení vlády č. 213/2018 Sb.) se v roce 2019 opět zvyšuje hranice pro aplikaci solidární daně, a to takto:

Platí pro rok   Roční limit   Měsíční limit  
2018   1 438 992 Kč   119 916 Kč  
2019   1 569 552 Kč   130 796 Kč  

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2019 zvýšena minimální mzda z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc (vzrůstají i hodinové sazby, to ale nemá na daň z příjmů vliv). Změna se od roku 2019 promítne do následujících ustanovení zákona o daních z příjmů:

  • zvyšuje se strop pro slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (§ 35bb ZDP) z 12 200 Kč na 13 350 Kč, protože oním stropem je právě minimální mzda,

  • limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů [podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP], který je stanoven podle 36násobku minimální mzdy, vzrostl z částky 439 200 Kč na 480 600 Kč,

  • vyplácení daňového zvýhodnění na děti poskytovaného formou daňového bonusu je podmíněno:

    • - obecnou podmínkou pro výplatu (dle § 35c odst. 4 ZDP), kdy výše příjmu (podle §§ 6 a 7 ZDP) je alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy k 1. 1., což znamená zvýšení hranice z 73 200 Kč na 80 100 Kč, a
    • - zvýšila se i hranice umožňující výplatu měsíčního bonusu u zaměstnance z 6 100 Kč na 6 675 Kč (§ 35d odst. 4 ZDP požaduje příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy k 1. 1.).

3. Související výklady správce daně

V souvislosti s novelami