dnes je 13.8.2020

Input:

Zdanění záloh po 1. 4. 2019

21.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.3
Zdanění záloh po 1. 4. 2019

Ing. Jana Kolářová

VYŠLO V ČÍSLE 22/2019

V souvislosti s novelou zákona od DPH s účinností od 1.4.2019 a kontrolou přenastavení našich systémů prosím o odpověď na následující dva dotazy, zda jsou uvedené postupy správně.

1. První záloha (včetně DPH) byla přijata před 1.4.2019 – pro výpočet DPH „shora” byl použit koeficient 0,1304 a druhá byla přijata po 1.4.2019 a pro výpočet DPH „shora” byl použit koeficient 1,15. V 11/2019 dojde k vrácení obou zálohových plateb. Na opravném daňovém dokladu tak budou uvedeny zápisy o rozkladu na základ a DPH následovně:

Záloha celkem   Základ   DPH  
-870 Kč   -756,55 Kč   -113,45 Kč  
-870 Kč   -756,52 Kč   -113,48 Kč  

Přijde mi tento způsob správný, protože si nedovedu představit účetní a daňové narovnání rozdílu vzniklého z odlišného způsobu výpočtu. A ani jsem nikde na žádnou takovou informaci nenarazila.

2. V 10/2019 byla přijata platba na bankovní účet od odběratele, která neodpovídala ani jedné z předepsaných záloh. Kontaktováním zákazníka bylo až v následujícím období 11/2019 někdy bývá i později zjištěno, že uvedenou platbu chce ponechat jako zálohu na následující plnění (vyúčtování vodného). Může být dodatečně zdaněno a s jakým DUZP (datum skutečného přijetí na účet nebo datum identifikace platby)? Podobný případ – kdy vznikne vystavením faktury přeplatek faktury a zákazník se ozve, že chce platby převést na zálohu, jaké je v takovém případě datum přijetí?

Odpověď

Odpověď ad 1)

Se závěrem souhlasím i s ohledem na ustanovení § 42 odst. 7 ZDPH, podle kterého se při opravě základu daně použije sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň. Obdobně se postupuje u přepočtu cizí měny na českou měnu při opravách základu daně, kdy se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. 

Stejný postup zakotvuje ustanovení § 37a odst. 2 zákona o DPH, které upravuje