dnes je 20.1.2020

Input:

Zaměstnankyně, která odejde v průběhu roku na mateřskou dovolenou

17.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Zaměstnankyně, která odejde v průběhu roku na mateřskou dovolenou

Ing. Olga Krchovová

Výpočet mzdy v celém roce a mzdový list.

Priklad

Příklad

Zaměstnankyně pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době s týdenním úvazkem 40 hodin. Od 1. 1. 2019 má mzdu 18 000 Kč měsíčně. V průběhu roku odejde na mateřskou dovolenou. Učinila Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Žádné slevy kromě základní slevy na poplatníka neuplatňuje. Od 1. 7. 2019 je uznána práce neschopnou a od 15. 7. 2019 nastupuje na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), což je šest týdnů před očekávaným dnem porodu. U tohoto zaměstnavatele jde o její první PPM. Její průměrný výdělek k 1. 7. 2019 činí 103,50 Kč.

Za dobu nemoci obdrží náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od 1. 7. do 14. 7. 2019:

Redukce průměrného výdělku  103,50 × 90 % = 93,15 Kč  
Výše hodinové náhrady  93,15 × 60 % = 55,89 Kč  
Za dobu pracovní neschopnosti žena neodpracovala celkem  80 hodin  
Výše náhrady  55,89 × 80 = 4 471,20, zaokr. 4 471 Kč*)  

*) Způsob zaokrouhlení u celkové výše náhrady není stanoven. Při výpočtu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je ve všech příkladech uplatňován matematický způsob zaokrouhlení.

Peněžitá pomoc v mateřství bude vyplacena okresní správou sociálního zabezpečení.

Rozhodné období je doba od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. V příloze k žádosti o dávku se uvádí rozhodné období, vyměřovací základy v jednotlivých měsících rozhodného období a vyloučené doby.

Po ukončení kalendářního roku žena nežádá o provedení ročního zúčtování, protože má příjem z pronájmu a je povinna podat daňové přiznání za rok 2019.

Mzdový list – leden až prosinec 2019
Věra Jílková, rodné: Drozdová
rodné číslo 8157150167
Základní sleva 2 070 Kč
Nástup do zaměstnání: 1. 9. 2010  
Období Hrubá mzda Pojistné ZP hrazené zaměstnavatelem Pojistné SP hrazené zaměstnavatelem Pojistné ZP zaměstnanec Pojistné SP zaměstnanec Daňový základ Základ daně zaokr. Kladný rozdíl pro solidár. zvýšení Záloha daně Základní sleva dle § 35ba ZDP Záloha daně po slevě Sražená záloha na daň Náhrada mzdy při DPN Čistá mzda 
1  18 000  1 620  4 500  810  1 170  24 120  24 200   3 015  2 070  945  945  0  15 075  
2  18 000  1 620  4 500  810  1 170  24 120  24 200   3 015  2 070  945  945  0  15 075  
3  18 000  1 620  4 500  810  1 170  24 120  24 200   3 015  2 070  945  945  0  15 075  
4  18 000  1 620  4 500  810  1 170  24 120  24 200   3 015  2 070  945  945  0  15 075  
5  18 000  1 620  4 500  810  1 170  24 120  24 200   3 015  2 070  945  945  0  15 075  
6  18 000  1 620  4 500  810  1 170  24 120  24 200   3 015  2 070  945  945  0  15 075  
7  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0   3 130  3 130  
8  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0   0  0