dnes je 20.7.2019
Input:

Základní sleva na dani na poplatníka

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5 Základní sleva na dani na poplatníka

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP umožňuje každému poplatníkovi daně z příjmů, který je fyzickou osobou, snížit svou daň o slevu na poplatníka, od roku 2014 označovanou jako základní sleva. Její výše se v minulosti několikrát měnila, viz následující tabulka.

2006–2007   2008–2010   2011   2012–2018  
Sleva ve výši 7 200 Kč ročně.   Sleva ve výši 24 840 Kč ročně.   Sleva ve výši 23 640 Kč ročně.   Sleva ve výši 24 840 Kč ročně.  

Komentář:

Institut umožnění slevy na dani na poplatníka byl do ZDP zaveden od roku 2006, dříve byl podobný odpočet možný pomocí nezdanitelné částky. V letech 2006 a 2007 navíc nebyl nárok na její uplatnění u osoby, která byla k 1. 1. daného roku poživatelem starobního důchodu (anebo jí byl k 1. 1. přiznán starobní důchod zpětně), a důchod činil více než 38 040 Kč ročně.

Od roku 2008 mají nárok na slevu všichni poplatníci. I když podle původní úpravy, která platila od 1. 1. 2013 do 3. 8. 2014, nemohl slevu uplatnit poplatník, který k 1. 1. daného roku pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, díky nálezům Ústavního soudu je všechno jinak a i takový důchodce si slevu může nárokovat (i zpětně v uvedených obdobích).

Sleva se aplikuje na daň vypočtenou podle § 16 ZDP (a od roku 2013 po případném solidárním zvýšení daně podle