Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost o vrácení daně

22.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.10
Žádost o vrácení daně

Ing. Jana Kolářová

VYŠLO V ČÍSLE 12/2018

Prosím o výklad následujícího sdělení z aplikace pro vrácení daně na daňovém portálu. Vyplňuji žádost o vrácení daně na Slovensku, hlášení chce souhlas s Prohlášením.

Prohlašuji, že v období, za které žádám vracení daně, jsem nedodal zboží ani neposkytl služby, které se považují za dodané nebo poskytnuté v členském státě vrácení daně, s výjimkou plnění uvedených v článku 3 písm. b) bodech i) a