dnes je 30.5.2020

Input:

Vývoz - hodnota pro účely DPH

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2000.6
Vývoz – hodnota pro účely DPH

Ing. Eva Krekulová

Prosím o ujasnění správně uváděné hodnoty do přiznání DPH u vývozu ř. 22.

Faktury jsou vystavené v EUR – v účetnictví hodnota v CZK – přepočet kurzem ČNB ke dni vystavení faktury. Ke každé faktuře přiloženo JSD + doklad s datem o výstupu z EU z celnice. Do ř. 22 máme správně uvádět fakturovanou hodnotu v CZK, která je v účetnictví, nebo hodnotu v EUR x kurz ke dni výstupu z EU? Do jakého měsíce DPH faktury uvádět – ke dni potvrzeného výstupu z EU nebo do měsíce vystavení faktury?

Podle § 63 odst. 2 ZDPH vzniká povinnost přiznat plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet, ke dni jeho uskutečnění. Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje podle § 66 odst. 3 ZDPH den výstupu zboží z území EU. Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, speciálně neupravuje okamžik uskutečnění plnění při vývozu zboží, ale obecně považuje vývoz za