Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše zálohy zaměstnance podle § 38h ZDP

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.5 Výše zálohy zaměstnance podle § 38h ZDP

Ing. Miloš Hovorka

Prohlášení k dani   Výše zálohy   Ustanovení ZDP   Poznámka, tip, doporučení  
Poplatník nepodepsal prohlášení k dani   Beze změny, pokud nejde o příjmy zdaněné srážkovou daní podle § 36 ZDP.   § 38h odst. 5 ZDP    
Poplatník podepsal prohlášení k dani   Záloha se sníží o měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP a následně o částku měsíčního daňového zvýhodnění na děti.   § 38h odst. 4 ZDP   Prohlášení musí podepsat do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období.  
Příklad

Zaměstnanec, který podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, s měsíční mzdou ve výši 20 000 Kč uplatňuje v roce 2017 u zaměstnavatele po celý rok daňové zvýhodnění na čtyři děti. Jakou zaplatí zálohu na daň?

Hrubá mzda    20 000 Kč   
Pojistné placené zaměstnavatelem   6 800 Kč   
Pojistné placené zaměstnancem na sociální a zdravotní pojištění   2 200 Kč  
Základ pro výpočet zálohy na daň podle § 6 odst. 12 ZDP   26 800 Kč   
Zaokrouhleno na sta nahoru   26 800 Kč  
Záloha 15 %   4 020 Kč  
Měsíční sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP   2 070 Kč  
Záloha po slevě podle § 35ba ZDP   1 950 Kč  
Měsíční daňové zvýhodnění na čtyři děti (1 117 + 1 417 + 1 717 x 2)     5 968  Kč  
Z toho:       
– měsíční sleva na dani    1 950 Kč   
– měsíční daňový bonus (1 950 – 5 968)    4 018  Kč  
Záloha po slevě podle § 35ba a § 35d ZDP   0 Kč   
Měsíční daňový bonus    4 018 Kč   
K výplatě (20 000 – 2 200 + 4 018)    21 818 Kč   

Měsíční daňové zvýhodnění na čtyři děti činí celkem 5 968 Kč. Vypočtenou zálohu na daň, sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, sníží zaměstnavatel dále o měsíční daňové zvýhodnění na děti, což v daném případě znamená, že zaměstnanec nebude na záloze po slevách nic platit a naopak mu zaměstnavatel vyplatí měsíční daňový bonus ve výši 4 018 Kč.

Patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů (1. 7. 2017) nastane účinnost zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. „daňový balíček”, tj. novela č. 170/2017 Sb.), který zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404