Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše zálohy zaměstnance podle § 38h ZDP

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.5 Výše zálohy zaměstnance podle § 38h ZDP

Ing. Miloš Hovorka

Výše zálohy zaměstnance podle § 38h ZDP

Prohlášení k dani   Výše zálohy   Ustanovení ZDP   Poznámka, tip, doporučení  
Poplatník neučinil prohlášení k dani   Beze změny, pokud nejde o příjmy zdaněné srážkovou daní podle § 36 ZDP.   § 38h odst. 5 ZDP    
Poplatník učinil prohlášení k dani   Záloha se sníží o měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP a následně o částku měsíčního daňového zvýhodnění na děti.   § 38h odst. 4 ZDP   Prohlášení musí podepsat do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období.  
Příklad

Zaměstnanec, který podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, s měsíční mzdou ve výši 20 000 Kč uplatňuje v roce 2018 u zaměstnavatele po celý rok daňové zvýhodnění na čtyři děti. Jakou zaplatí zálohu na daň?

Hrubá mzda    20 000 Kč   
Pojistné placené zaměstnavatelem   6 800 Kč   
Pojistné placené zaměstnancem na sociální a zdravotní pojištění   2 200 Kč  
Základ pro výpočet zálohy na daň podle § 6 odst. 12 ZDP   26 800 Kč   
Zaokrouhleno na sta nahoru   26 800 Kč  
Záloha 15 %   4 020 Kč  
Měsíční sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP   2 070 Kč  
Záloha po slevě podle § 35ba ZDP   1 950 Kč