Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše zálohy podle § 38ha ZDP - solidární zvýšení daně u zálohy

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.6 Výše zálohy podle § 38ha ZDP – solidární zvýšení daně u zálohy

Ing. Miloš Hovorka

Podle § 38ha ZDP se vypočtená záloha na daň podle § 38h odst. 2 ZDP, tj. před snížením o měsíční slevy na dani a o měsíční daňové zvýhodnění, zvyšuje o solidární zvýšení daně u zálohy.

Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

b) 4násobkem průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (pro rok 2018 činí tato částka 119 916 Kč).

Pro zdaňovací období roku 2018 se v souladu s nařízením vlády č. 343/2017 Sb. vychází z všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok 2016, který činí 28 250 Kč, přepočítacího koeficientu, který činí 1,0612, tedy z částky 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru). Tato částka se dále vynásobí 4, tj. 119 916 Kč.

Příklad

V červnu 2018 činila mzda zaměstnance 125 000 Kč. Jaké bude mít solidární zvýšení daně u zálohy?

Měl-li zaměstnanec v červnu 2018 příjem ze závislé činnosti 125 000 Kč, bude jeho solidární zvýšení daně u zálohy podle § 38ha ZDP činit:

(125 000 – 119 916) × 0,07 = 355,88 Kč.

Záloha podle § 38h ZDP bude činit: (125 000 + 34 % z 125 000) x 0,15 = 25 125 Kč.

Solidární zvýšení daně