Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše zálohy podle § 38ha ZDP - solidární zvýšení daně u zálohy

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.6 Výše zálohy podle § 38ha ZDP – solidární zvýšení daně u zálohy

Ing. Miloš Hovorka

Podle § 38ha ZDP se vypočtená záloha na daň podle § 38h odst. 2 ZDP, tj. před snížením o měsíční slevy na dani a o měsíční daňové zvýhodnění, zvyšuje o solidární zvýšení daně u zálohy.

Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi:

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

b) 4násobkem průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (pro rok 2017 činí tato částka 112 928 Kč).

Pro zdaňovací období roku 2017 se v souladu s nařízením vlády č. 325/2016 Sb. vychází z všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok 2015, který činí 27 156 Kč, přepočítacího koeficientu, který činí 1,0396, tedy z částky 28 232 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru). Tato částka se dále vynásobí 4, tj. 112 928 Kč.

Příklad

V červnu 2017 činila mzda zaměstnance 115 000 Kč. Jaké bude mít solidární zvýšení daně u zálohy?

Měl-li zaměstnanec v červnu 2017 příjem ze závislé činnosti 115 000 Kč, bude jeho solidární zvýšení daně u zálohy podle § 38ha ZDP činit:

(115 000 – 112 928) × 0,07 = 145,04 Kč.

Záloha podle § 38h ZDP bude činit: (115 000 + 34 % z 115 000) x 0,15 = 23 115 Kč.

Solidární zvýšení daně u zálohy se sečte