Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše rezervy na opravy hmotného majetku

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2 Výše rezervy na opravy hmotného majetku

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Stanovení rezervy na opravy hmotného majetku   Stanoví se podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a charakteru této opravy a její výše ve zdaňovacím období =
která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy.  
Bez DPH u plátce DPH.
Do počtu zdaňovacích období se zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy a nezahrnuje předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy.
§ 7 ZoR  
  U movitých věcí může být rezerva na opravu tvořena ve vztahu k objemu výkonu jednotlivého hmotného majetku a její výše ve zdaňovacím období =
 
Zjistí-li poplatník skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí!