dnes je 27.1.2021

Input:

Uspořádání a označování položek rozvahy

13.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.58 Uspořádání a označování položek rozvahy

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

2016–2017   2018–2021  
Součtová položka rozvahy se nazývala „Dlouhodobý majetek”. Položka „Dlouhodobý nehmotný majetek” obsahovala také položku „Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje”.   Součtová položka se nově nazývá „Stálá aktiva”. Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje také položku „Nehmotné výsledky vývoje”.  
Součtový řádek výsledek hospodaření minulých let zahrnoval tři položky – „Nerozdělený zisk minulých let”, „Neuhrazená ztráta minulých let” a „Jiný výsledek hospodaření minulých let”.   Vyhláška navrhuje sloučení nerozděleného zisku minulých let a neuhrazené ztráty minulých let do jedné položky. Poté tedy součtový řádek výsledek hospodaření minulých let zahrnuje pouze dvě položky „Nerozdělený zisk minulých let a neuhrazená ztráta minulých let” a „Jiný výsledek hospodaření minulých let”.  
Časové rozlišení aktiv se vykazuje v samostatném oddíle D rozvahy. Časové rozlišení pasiv se vykazuje v samostatném oddíle D rozvahy.   Vyhláška umožňuje alternativní vykazování položek časového rozlišení buď jako dosud v posledních oddílech aktiv a pasiv rozvahy, nebo aktivních položek časového rozlišení v oddíle krátkodobých pohledávek a pasivních položek časového rozlišení v oddíle krátkodobých závazků.  

Komentář:

Vzhledem k tomu, že položky časového rozlišení mají v určitém případě

Nahrávám...
Nahrávám...