dnes je 28.6.2022

Input:

Technické zhodnocení automobilů a paušální výdaje

19.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2.2.13
Technické zhodnocení automobilů a paušální výdaje

Ing. Blanka Jindrová

V § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP je stanoveno, že poplatník může uplatňovat paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5.000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Používá-li poplatník některé vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu, a to ve výši 80 % z 5.000 Kč, tedy pouze 4.000 Kč měsíčně. Jde o tzv. krácený paušální výdaj na dopravu.

Podle § 25 odst. 1 písm. x) ZDP je daňovým výdajem u vozidla, u kterého poplatník uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, jen 80 % ostatních výdajů (nákladů). Krácení odpisů, včetně krácení odpisovaného technického zhodnocení, při uplatnění kráceného

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...