dnes je 22.2.2020

Input:

Stanovení reálné hodnoty derivátů

29.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.3
Stanovení reálné hodnoty derivátů

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Reálná hodnota FRA

Reálná hodnota FRA vyplývá z rozdílu mezi sjednanou FRA-sazbou a aktuální výší FRA-sazby odpovídajícího kontraktu (z hlediska splatnosti, měny) vztaženém ke sjednané délce FRA období a nominální hodnotě. Tento úrokový rozdíl musí být příslušnou spotovou úrokovou sazbou diskontován k datu, ke kterému se reálná hodnota stanovuje.

Kde:
p* – výše spotové tržní úrokové sazby na období od současnosti do T2 (v % p.a.)

t* – délka období od současnosti do T2 (ve dnech)

pFRA – FRA-sazba sjednaná v kontraktu (v % p.a.)

*pFRA – aktuální FRA-sazba odpovídajícího kontraktu (v % p.a.)

tFRA – sjednaná délka FRA-období ve dnech

Reálná hodnota měnového forwardu

Reálná hodnota měnového forwardu vyplývá z rozdílu mezi sjednaným forwardovým měnovým kurzem a aktuálním forwardovým kurzem pro shodný termín splatnosti. Vzhledem k tomu, že plnění forwardu nastává až v době splatnosti, je třeba při stanovení hodnoty rozdíl mezi oběma forwardovými kurzy diskontovat k termínu, ke kterému se reálná hodnota určuje. Reálnou hodnotu devizového forwardu lze vyjádřit následovně:

Kde:
fw – výše dohodnutého forwardového měnového kurzu

fw* – aktuální výše forwardového měnového kurzu v době stanovení hodnoty kontraktu

p* – výše spotové tržní úrokové sazby na období od současnosti do splatnosti kontraktu (v % p.a.)

t* – délka období od současnosti do splatnosti kontraktu (ve dnech)

JH – jmenovitá hodnota kontraktu

Reálná hodnota měnového swapu

Reálná hodnota měnového swapu je shodná jako u měnového forwardu, protože oba deriváty se liší pouze tím, že na počátku proběhne směna nominálních částek ve spotovém kurzu. Swapová operace není ničím jiným než několikanásobně zopakovaným forwardem za identických podmínek.

Reálná hodnota futures kontraktu

Reálná hodnota futures kontraktu je dána