dnes je 3.10.2022

Input:

Splatnost záloh na daň silniční

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5 Splatnost záloh na daň silniční

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava
 • § 10 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění pro dané období

 • § 252 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (daňový řád)

 • Rozhodnutí MF č. j. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném od 1. 1. 2022

Do 14. 4. 2020   15. 4. 2020–31. 12. 2020   2021   2022  
Zálohy na daň jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.   Zálohy na daň se neplatí.  
Pokud není záloha na daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je poplatník daně v prodlení a vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení.   Úrok z prodlení vzniklý na zálohách na daň splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020 se promíjí, jestliže k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.   Pokud není záloha na daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je poplatník daně v prodlení a vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení.  

 

 
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se promíjí zálohy na daň splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020, a to za účelem zmírnění zvýšených dopadů vzniklých na základě zákazu a omezení těchto činností:

 • provozování restauračních zařízení a barů,

 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

 • provozování cirkusů a varieté,

 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

 • pořádání veletrhů,

 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,

 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

 

Komentář:

Do 31. 12. 2021 byla záloha na daň v zásadě splatná do 15. dne po čtvrtletí, ve kterém bylo vozidla předmětem daně a nebylo od daně osvobozeno, s výjimkou posledního čtvrtletí ve zdaňovacím období, kdy byla záloha splatná do 15. prosince za vozidlo, které bylo předmětem daně v říjnu a listopadu a nebylo od daně osvobozeno. Za vozidlo, které bylo předmětem daně v prosinci a nebylo od daně osvobozeno, se záloha na daň neplatila.

Zálohy na daň za vozidla, která byla předmětem daně v lednu až březnu 2020, byly splatné do 15. dubna 2020. Za vozidla, která byla předmětem daně v dubnu až červnu 2020, byly splatné do 15. července 2020.

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a za účelem zmírnění zvýšených

Nahrávám...
Nahrávám...