dnes je 3.3.2021

Input:

Splatnost záloh na daň silniční

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Splatnost záloh na daň silniční

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava
 • § 10 odst. 1 ZDSIL

 • § 252 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (daňový řád)

 • Rozhodnutí MF č. j. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Do14. 4. 2020   15. 4. 2020–31. 12. 2020   Od 1. 1. 2021  
Zálohy na daň jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.  
Pokud není záloha na daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je poplatník daně v prodlení a vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení.   Úrok z prodlení vzniklý na zálohách na daň splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020 se promíjí, jestliže k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.   Pokud není záloha na daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je poplatník daně v prodlení a vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení.  

 

 
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se promíjí zálohy na daň splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020, a to za účelem zmírnění zvýšených dopadů vzniklých na základě zákazu a omezení těchto činností:
 • provozování restauračních zařízení a barů,

 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

 • provozování cirkusů a varieté,

 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

 • pořádání veletrhů,

 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,

 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

 

Komentář:

Zálohy na daň za vozidla, která byla předmětem daně v lednu až březnu 2020 jsou splatné do 15. dubna 2020. Za vozidla, která byla předmětem daně v dubnu až červnu 2020 jsou splatné do 15. července 2020.

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a za účelem

Nahrávám...
Nahrávám...