dnes je 4.3.2024

Input:

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

7.12.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.40.2 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 48 ZDPH – Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

2014   2015–31. 3. 2019   1. 4. 2019–2020  
Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.   První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.   V oblasti uplatňování sazeb daně u staveb pro bydlení k žádné změně nedochází.  
Pro účely ZDPH se rozumí:a) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,   Stavbou pro bydlení se pro účely ZDPH rozumí:
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,  
Dochází však k upřesnění definice obytného prostoru.Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídají požadavkům na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny. I u bytu se tak zohledňuje určení pro trvalé bydlení.  
b) rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,   b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,    
c) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.   c) stavba, která:
  1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
  2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,
 
 
    d) obytný prostor,
e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.  
 
     Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.    
    Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.    
    Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,  
 
    b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,    
    c) obytný prostor pro sociální bydlení,    
    d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,    
    e) stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,    
Nahrávám...
Nahrávám...