Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazba a odvody daně z příjmů ze závislé činnosti

18.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Sazba a odvody daně z příjmů ze závislé činnosti

Jaroslava Pfeilerová

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Měsíční záloha na daň Plátce ze základu daně (úhrn příjmů snížený o částky osvobozené a zvýšený o povinné pojistné) vypočte zálohu na daň sazbou ve výši 15 %.
Od 1. 1. 2013 bylo do zákona o daních z příjmů včleněno nové ust. § 38ha ZDP, podle kterého je prováděno solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7 % (vypočte se z rozdílu mezi příjmy, ze kterých se záloha odvádí a částkou odpovídající čtyřnásobku průměrné mzdy). Pro rok 2017 jde o částku 112 928  měsíčně (28 232  Kč × 4).
Výslednou částku zálohy na daň odvede místně příslušnému správci daně.
Srážková daň Z příjmů zaměstnance, které podléhají zvláštní sazbě daně, plátce srazí srážkovou daň ve výši 15 % a odvede ji místně příslušnému správci daně.
Od roku 2014 může poplatník zahrnout do daňového přiznání veškeré odměny z dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní.
Od roku 2018 může navíc poplatník do daňového přiznání zahrnout i příjmy nepřesahující u téhož plátce 2 500 Kč měsíčně, které rovněž podléhají srážkové dani, pokud poplatník nepodepsal prohlášení k dani (§ 6 odst. 4 ZDP). Daň sražená plátcem se započte na celkovou daňovou povinnost vypočtenou v daňovém přiznání. Pokud se poplatník rozhodne zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání, musí je zahrnout všechny. V tomto případě platí pravidlo „buď všechno, nebo nic”.
Slevy na dani se nezohledňují.
§ 36 odst. 7 ZDP

Výpočet zálohy na daň poplatníka s příjmem ze závislé činnosti za leden 2017 ve výši 300 000 Kč

 
Text Výpočet Částka v Kč
Hrubý příjem 300 000
Zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem 9 % z hrubých příjmů 27 000